Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 2FBO309224102
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüHakan AKÇAY
Dersi Veren(ler)Hakan AKÇAY
Asistan(lar)ıGülbin Özkan
Dersin Amacı5., 6., 7. ve 8. Sınıf müfredatındaki fen konularında basit ve ucuz malzemeyle deney tasarlamak ve uygulamak
Dersin İçeriğiBasit ve ucuz malzemeyle yapılan deneyler: bu deneylerde kullanılabilecek fizik, kimya ve biyoloji malzeme örnekleri; basit ve ucuz malzemelerle deney yapma; laboratuvarda teknolojinin yeri ve kullanımı; deneylerde kazandırılacak bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesi; Ortaokul 7. ve 8. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kapsamında yer alan fizik, kimya, biyoloji, çevre, yer bilimi konularının doğasına uygun farklı laboratuvar yaklaşımlarına dayalı çeşitli deneylerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması; deneylerde öğrenci performanslarının (bilgi, beceri, tutum-değer) değerlendirilmesinde kullanılacak yaklaşımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yenice, N. &Aktamış, H. (2004 ). Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri. Anı yayıncılık, Ankara
  • 5.Sınıf Fen Bilimleri Ders kitabı (2019) Dikey Yayıncılık Ankara
  • 6.Sınıf Fen Bilimleri Ders kitabı Sevgi Yayınevi ve MEB Yayınları
  • 7.Sınıf Fen Bilimleri Ders kitabı (2019) MEB ve Tutku Yayıncılık Ankara
  • 8.Sınıf Fen Bilimleri Ders kitabı (2019) Dikey Yayıncılık Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, aktif öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bilimsel süreç becerilerini laboratuvar etkinliklerinde kullanır
  2. Öğrenciler basit ve kolay bulunabilinecek malzemelerle deney yapma becerisini gösterir
  3. Öğrenciler laboratuvarda farklı aktiviteleri düzenlerler
  4. Öğrenciler yaratıcı gücünü kullanarak özgün deney tasarlar
  5. Öğrenciler ilköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf fen ve teknoloji kitaplarındaki aktiviteleri değerlendirir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155552
PÇ-2----5
PÇ-35555-
PÇ-444444
PÇ-52222-
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-833433
PÇ-9-----
PÇ-104444-
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fen ve teknoloji laboratuvarının önemiİlgili Kaynaklar
2Laboratuvarlarda etkinlikleri yürütme yaklaşımlarıİlgili Kaynaklar
3Laboratuvarların düzenlenmesiİlgili Kaynaklar
4Kavram haritaları kullanma ve hazırlamaİlgili Kaynaklar
5Deney çeşitleriİlgili Kaynaklar
6Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmalarıİlgili Kaynaklar
7Laboratuvarlar için değerlendirme teknikleriİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Ortaokul öğrencileri için fen deneyleriSınav Hazırlığı
105. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarındaki deneylerin incelenmesiİlgili Kaynaklar
116. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarındaki deneylerin incelenmesiİlgili Kaynaklar
127. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarındaki deneylerin incelenmesiİlgili Kaynaklar
138. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarındaki deneylerin incelenmesiİlgili Kaynaklar
14Öğrenci laboratuvar etkinlikleriİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar1320
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev410
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok