Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İstatistikFBO314133220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüHakan AKÇAY
Dersi Veren(ler)Hakan AKÇAY
Asistan(lar)ıGülbin Özkan
Dersin AmacıÖgretmen adaylarının istatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve nasıl uygulama yapacaklarını öğrenmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiDersin icerigini istatistiksel terim ve konular olusturmaktadir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Köklü, N.; Büyüköztürk, Ş.; Bökeoğlu, Ö.Ç. (2006). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: PegemA Yayıncılık. Aiken, L. R. (2000). PsychologicaltestingandAssessment. Boston: Allyn& Bacon. Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler istatistik yöntemlerle elde edilen sonuçları uygular ve yorumlar
  2. Öğrenciler örneklem, deneysel araştırma, çeşitlilik, hipotezi test etme, anlamlılık gibi temel istatistik kavramlarını anlar.
  3. Öğrenciler temel istatistik terimlerini tanımlar ve kullanır
  4. Öğrenciler istatistik hesaplamalarındaki matematik uygulamalrını anlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 İstatististiğe Giriş- İstatistiğe ilişkin temel kavramlar İlgili Kaynaklar
2Frekans dağılımları İlgili Kaynaklar
3 Frekans dağılımlarının betimlenmesi İlgili Kaynaklar
4 Olasılık İlgili Kaynaklar
5 Standard normal dağılım ve standard puanlar İlgili Kaynaklar
6 Korelasyon: İki değişken arasındaki ilişki ve ilişkinin ölçülmesi İlgili Kaynaklar
7 Spearman brown sıra farkları korelasyon katsayısı İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Basit doğrusal regresyon analizi İlgili Kaynaklar
10 Çoklu regresyon analizi İlgili Kaynaklar
11 Anlam çıkartıcı istatistik- Hipotez oluşturma İlgili Kaynaklar
12 T-Testi: Ortalamalar arası farkların test edilmesi İlgili Kaynaklar
13Varyans analizi and Post Hoc (Çoklu) Karşılaştırmalar İlgili Kaynaklar
14Ki-kare bağımsızlık testi İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama210
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama25
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok