Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1FBO309124102
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüHakan AKÇAY
Dersi Veren(ler)Hakan AKÇAY
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıDersin amacı laboratuvar yöntemini kullanarak ders anlatma, deney tasarlama ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiFen eğitiminde laboratuvarın önemi ve amacı; laboratuvar çalışmalarının Fen Bilimleri programındaki yeri; laboratuvarda uygulanacak ve alınacak güvenlik önlemleri: deney malzemelerini, araç-gereçlerini tanıma, güvenlik kurallarına ve kılavuzlarına göre kullanma; laboratuvarda teknolojinin yeri ve kullanımı, Ortaokul 5. ve 6. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programı kapsamında yer alan fizik, kimya, biyoloji, çevre, yer bilimi konularının doğasına uygun farklı laboratuvar yaklaşımlarına dayalı çeşitli deneylerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması; basit ve ucuz malzemelerle deney yapma; deneylerde bilimsel süreç becerilerinin önemi; deneylerde öğrenci performanslarının (bilgi, beceri, tutum-değer) değerlendirilmesinde kullanılacak yaklaşımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • MEB (2007), İlköğretim 6-7-8 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, MEB, Ankara. Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I (2011) Salih Çepni, Pegem Yayıncılık, Trabzon. Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II (2011), Salih Çepni, Pegem Yayıncılık, Trabzon.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, sunuş yoluyla öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler fen laboratuvarının önemi ve programdaki yerini bilir
  2. Bilimsel yöntem ve süreç becerilerini bilir
  3. Deney çeşitlerini, açık uçlu ve kapalı uçlu deneyleri bilir
  4. Laboratuvarda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir
  5. Tümdengelim ve tümevarım yaklaşımlarını bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-134445
PÇ-2-2---
PÇ-3-5444
PÇ-4---11
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-832444
PÇ-9-----
PÇ-1031222
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fen Laboratuvarının Önemi ve Programdaki Yeriİlgili Kaynaklar
2Fen Laboratuvar Araçlarının Tanıtımı, Güvenlik Önlemleriİlgili Kaynaklar
3Fen Laboratuvarında Ölçme ve Hata Kaynakları, Geçerlik, Güvenilirlik ve Hata Hesaplamalarıİlgili Kaynaklar
4Bilimsel Yöntem ve Süreç Becerileri İlgili Kaynaklar
5İletişim Kurma-Ölçme-Tahmin-Çıkarım Yapma Becerileriİlgili Kaynaklar
6Çalışma yapraklarının hazırlanması, deney tasarlama ve geliştirmeİlgili Kaynaklar
7Verileri yorumlama, deney yapma, hipotez belirlemeİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yapılandırılmış deneylerİlgili Kaynaklar
10Açık Uçlu Deneylerİlgili Kaynaklar
11Tümdengelim yaklaşımıİlgili Kaynaklar
12Tümdengelim yaklaşımıİlgili Kaynaklar
13Tümevarım yaklaşımıİlgili Kaynaklar
14Laboratuvarda kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar1310
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok