Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genel Kimya Laboratuvarı IIFBO104212002
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüGülhan BAKIRDERE
Dersi Veren(ler)Gülhan BAKIRDERE
Asistan(lar)ıGülbin Özkan
Dersin AmacıBu dersin amacı bazı kimya kavramlarını laboratuar uygulamaları ile öğretmektir
Dersin İçeriğiKimyasal maddelerin tanıtılması,Maddeyi oluşturan bileşenlerin miktarlarının tayinine yönelik deneyler, Çözelti hazırlama ve konsantrasyon,Analitik sonuçların değerlendirilmesi, Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması,Primer ve sekonder standard maddeler, Çözeltilerin ayarlanması, Asit ve bazların nötralleşme deneyleri, Kantitatif ve kantitatif analiz yöntemleri, Çöktürme titrasyonları, Kompleks oluşum titrasyonları, Gravimetrik yöntemler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan laboratuvar föyü -R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring (Çeviri Editörleri: T.Uyar ve S.Aksoy), (2002), Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar II, Palme Yayıncılık, Ankara. -M.Canel,(1995).Laboratuvar Güvenliği. A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesiYayınlarıNo:26.Ankara. - Ş. Gülten, (2006). Genel Kimya Laboratuvarı, Beta Basım Yay. Dağ. A. Ş. İstanbul. -H.Sayılkan, H.Bağ, F.Sayılkan, F.B.Emre, Genel Kimya Laboratuarı I-II, (2007), Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kimyasal maddeler ve özellikleri hakkında bilgi kazanır.
  2. Maddeyi oluşturan bileşenlerin miktarlarının tayinine yönelik deney yapma becerisi kazanır.
  3. Çözelti hazırlama yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
  4. Asit ve baz çözeltilerini hazırlama becerisi kazanır.
  5. Primer ve sekonder standard maddeleri hakkında bilgi kazanır.
  6. Kalitatif ve kantitatif analiz yapma becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çözeltilerİlgili Kaynaklar
2Cam malzemelerin temizliği ve yıkama çözeltilerinin hazırlanmasıDeney Föyü 1
3Kimyasal reaksiyonların hızlarının incelenmesiDeney Föyü 2
4Kimyasal Reaksiyonlara Sıcaklığın EtkisiDeney Föyü 3
5Gazlarİlgili Kaynaklar
6Kimyasal DengeDeney Föyü 4
7Kalorimetrik Yöntemle pH TayiniDeney Föyü 5
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Asit-Baz Reaksiyonlarıİlgili Kaynaklar
10Redoks ReaksiyonlarıDeney Föyü 6
11Çözünürlük ve SaflaştırmaDeney Föyü 7
12Avagadro Sayısıİlgili Kaynaklar
13Elektrolit KaplamaDeney Föyü 8
14Bakırın Bazı Kimyasal TepkimeleriDeney Föyü 9
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği1030
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati
Laboratuar162
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması161
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği101
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok