Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kimya 3FBO212133220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüMutlu Şahin
Dersi Veren(ler)Mutlu Şahin
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı analitik kimya kavramlarının öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiAnalitik kimya (kalitatif-kantitatif analiz yöntemleri, anyon-katyon analizi, içme suyunun kalitatif analizleri, gravimetrik analiz metotları, titrimetrik analiz metotları; volumetrik analiz ve hesaplama yöntemleri, enstrümental analiz yöntemleri; organik kimyaya giriş; organik kimyada temel kavramlar (molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül, radikal kavramı) ve bu konulara yönelikaçık ve kapalı uçlu deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Skoog, D.A., West, D.M. ve Holler, F.J. (1996). Analitik Kimyanın Temelleri (Fundamentals of Analytical Chemistry) (Çeviri: Köseoglu, F. Vd.). Ankara: Bilim Yayıncılık.
  • Genel Kimya 3 Analitik Kimya, Hüseyin Bağ (Ed.), Pegem A Yayınları, 2013.
  • Haris, D. (1994). Analitik Kimya.(Çeviri: Somer, G., Özdemir, M. ve Solak, A. O.) Gazi Yayınevi, Ankara.
  • Tezcan, H. ve Tezcan, R. (2004). Analitik kimya: Kimya III. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, analitik kimya kavramları hakkında bilgi kazanacak.
  2. Öğrenciler, kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerini açıklayabilecekler.
  3. Öğrenciler, gravimetrik analizin temel adımlarını kavrayacak ve gravimetrik hesaplamaları yapabilecektir.
  4. Öğrenciler, titrimetrik analiz yöntemlerini açıklayarak her birinin analiz verilerini çözümleyebilir.
  5. Öğrenciler, enstrümental analiz yöntemlerinin temel prensiplerini kavrayarak kullanım alanlarını açıklayabilir.
  6. Öğrenciler, organik kimyanın temel kavramlarını açıklayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1455545
PÇ-2444454
PÇ-343434-
PÇ-4---5--
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Analitik kimya (kalitatif-kantitatif analiz yöntemleri)İlgili Kaynaklar
2Anyon-katyon analiziİlgili Kaynaklar
3İçme suyunun kalitatif analizleri İlgili Kaynaklar
4Gravimetrik analiz metotlarıİlgili Kaynaklar
5Gravimetrik analiz metotlarıİlgili Kaynaklar
6Titrimetrik analiz metotları İlgili Kaynaklar
7Volumetrik analiz ve hesaplama yöntemleriİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Enstrümental analiz yöntemleriİlgili Kaynaklar
10Enstrümental analiz yöntemleriİlgili Kaynaklar
11Enstrümental analiz yöntemleriİlgili Kaynaklar
122. Ara SınavSınav Hazırlığı
13Organik kimyaya girişİlgili Kaynaklar
14Organik kimyada temel kavramlar (molekül formülleri ve adlandırılmaları, yapısal formül, radikal kavramı) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok