Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fizik 3FBO211133202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüGülbin Özkan
Dersi Veren(ler)Gülbin Özkan
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıTemel termodinamik kavramlarını, sıcaklık eşellerini, termodinamik yasalarını, ideal gazların davranışlarını ve problem çözümlerini öğretmek Temel optik kavramları, yansıma, kırılma, girişim yasaları, ayna ve mercekler hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriğiIsı ve Sıcaklık, Maddenin Isısal Özellikleri, Termodinamik Yasaları, Tersinir ve Tersinmez Olaylar, Verim ve Entropi; Işığın Yapısı, Hızı ve Kaynakları; Yansıma ve Aynalar; Kırılma ve Mercekler; Girişim, İnce Filmler, Kırınım, Çözünürlük, Kutuplanma; Optik Araçlar, Büyüteç, Gözlük, Mikroskop, vb.; Dalga Hareketi, Kinematiği, Dinamiği, Enerjisi, Yansıma, Kırılma ve Girişimi, Ses Dalgaları, Duran Dalgalar, Rezonans, Ses Şiddeti, Doppler Olayı; AC Devreleri; Atom Modelleri, Enerji Düzeyleri, Atomik ve Moleküler Spektrumlar; Zamanda, Boyutta, Hızda, Enerjide ve Momentumda Görelilik; Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik ve Compton Olayı; Dalga-Parçacık İkilemi, De Broglie Dalgaları, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Schrödinger Dalgası ve Bu Konulara Yönelik Açık ve Kapalı Uçlu Deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Karaoğlu, B. (2012). Üniversiteler için Fizik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
  • Serway- Beichner (2015). Fen ve Mühendislik için Fizik 3. Ankara: Palme Yayıncılık
  • Halliday, D., Resnick & Walker, J. (2011). Fiziğin Temelleri 3. Ankara: Palme Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, problem çözme, sunuş yoluyla öğrenme gibi öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler termodinamik ve optik hakkında bilgi kazanır.
  2. Termodinamik ve optik hakkında temel bilgileri günlük yaşamla bağdaştırır
  3. Edindikleri temel bilgileri günlük yaşam problemlerini çözmede kullanabilir.
  4. Termodinamik ve optik hakkında temel bilgileri nasıl kullanabileceklerini bilir.
  5. Edindikleri temel bilgileri deneyler yaparak kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-154555
PÇ-243344
PÇ-334444
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Isı ve Sıcaklık, Maddenin Isısal Özellikleri, Termodinamik Yasaları, Tersinir ve Tersinmez Olaylar, Verim ve Entropi.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
2Isı ve Sıcaklık, Maddenin Isısal Özellikleri, Termodinamik Yasaları, Tersinir ve Tersinmez Olaylar, Verim ve Entropi.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
3Işığın Yapısı, Hızı ve Kaynakları.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
4Yansıma ve Aynalar.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
5Kırılma ve Mercekler.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
6Girişim, İnce Filmler, Kırınım, Çözünürlük, Kutuplanma.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
7Optik Araçlar, Büyüteç, Gözlük, Mikroskop, vb.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dalga hareketi, kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
10Dalga hareketi, kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
11AC Devreleri; Atom Modelleri, Enerji Düzeyleri, Atomik ve Moleküler Spektrumlar.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
12Zamanda, Boyutta, Hızda, Enerjide ve Momentumda Görelilik; Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik ve Compton Olayı; Dalga-Parçacık İkilemi, De Broglie Dalgaları, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Schrödinger Dalgası.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
13Ara sınav 2Sınav Hazırlığı
14Zamanda, Boyutta, Hızda, Enerjide ve Momentumda Görelilik; Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik ve Compton Olayı; Dalga-Parçacık İkilemi, De Broglie Dalgaları, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Schrödinger Dalgası.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok