Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırmalarda İstatistikFBO510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüHakan AKÇAY
Dersi Veren(ler)Hakan AKÇAY
Asistan(lar)ıGülbin Özkan
Dersin AmacıEğitim araştırmalarında kullanılan istatistik metod ve tekniklerinin tanıtılması ve kullanılmasına yönelik temel becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiİstatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar (SPSS, SAS vs) ile veri analizi ve alternatif programlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sosyal Bilimler için İstatistik- Pegem Yayıncılık SPSS istatistik programı
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel istatistik terimlerini ve konularını bilir
  2. Öğrenciler veri analiz etmeyi bilir
  3. Öğrenciler SPSS programını bilir
  4. Öğrenciler eğitim araştırmalarındaki desen hakkında bilgi sahibi olur

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistiğe Giriş- İstatistiğe ilişkin temel kavramlarİlgili Kaynaklar
2Frekans dağılımları ve Frekans dağılımlarının betimlenmesiİlgili Kaynaklar
3Olasılık ve Standard normal dağılım ve Standard puanlarİlgili Kaynaklar
4Korelasyon: İki değişken arasındaki ilişki ve ilişkinin ölçülmesiİlgili Kaynaklar
5Spearman brown sıra farkları korelasyon katsayısıİlgili Kaynaklar
6Basit doğrusal regresyon analiziİlgili Kaynaklar
7 Anlam çıkartıcı istatistik- Hipotez oluşturmaSınav Hazırlığı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9T-Testi: Ortalamalar arası farkların test edilmesiİlgili Kaynaklar
10Varyans analizi- Parametrik ve Nonparametrik testlerİlgili Kaynaklar
11Post Hoc (Çoklu) Karşılaştırmalarİlgili Kaynaklar
12Ki-kare bağımsızlık testi- Tek Yönü Varyans Analizi (ANOVA)İlgili Kaynaklar
13MANOVAİlgili Kaynaklar
14Kavram ve Uygulama-spss uygulamaSPSS Uygulamaları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1320
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama135
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok