Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Öğretim TasarımıBTO216134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Betül Yılmaz
Dersi Veren(ler)M. Betül Yılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMevcut eğitim-öğretim ortamını öğretim tasarımı ilkeleri açısından analiz ederek problemleri belirlemek. Belirlenen problemlere çözüm yolları ürütmek ve öğretim tasarımı kuramlarını kullanarak yeni modeller tasarlayabilmek.
Dersin İçeriğiÖğretimsel tasarımda sistem anlayışı; öğretimsel tasarım ilkeleri; öğretimsel tasarım modelleri; öğretim süreci bileşenlerinin analizi; öğretim sürecinin tasarımı ve planlaması; öğrenme-öğretme araç, gereç ve materyalleri; öğretim materyali seçim süreci; öğretim sürecinde kullanılacak materyal ve etkinliklerin geliştirilmesi; öğretim ortamını düzenleme ve uygulama; öğretim süreci bileşenlerinin değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Morrison, G. R., Ross, S. M., Kemp, J. E., & Kalman, H. K. (2007). Designing effective instruction. (5th Ed). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
  • Greer, M. (1994). ID Project Management: Tools and Techniques for Instructional Designers and Developers. Englewood Cliffs: NJ: Educational Technology Publications.
  • Branch, R. M. (2016). Öğretim tasarımı: ADDIE yaklaşımı. (İ. Varank, Çev Ed.). Eğitim Yayınevi: Konya
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. • C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • BİLGİ (Kuramsal & Olgusal) o 1: Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. o 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. o 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • BECERİLER (Bilişsel & Uygulamalı) o 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. o 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. o 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. o 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. o 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. o 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir • YETKİNLİKLER o Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.  2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.  3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır o Öğrenme Yetkinliği  1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.  2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.  3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.  4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. o İletişim ve Sosyal Yetkinlik  5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.  7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır o Alana Özgü Yetkinlik  7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ödevlerle desteklene proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Belirli bir modeli kullanarak öğretim tasarımı yapar.
  2. Öğretim ortamı, öğrenci, içerik ve örgütü (organizasyon) analiz eder.
  3. Öğretim kuramları ve stratejilerini açıklar.
  4. Geliştirdiği öğretim tasarımını uygulamaya koyar.
  5. Uygulanan öğretim tasarımını değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144444
PÇ-255555
PÇ-322222
PÇ-4-----
PÇ-544444
PÇ-6-----
PÇ-733333
PÇ-822222
PÇ-922222
PÇ-10-----
PÇ-1122222
PÇ-12-----
PÇ-1355555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1ÖT’nın Temel Kavramları
2- Öğretim Tasarımı Kavramının Kısa Tarihçesi - ÖT’nın Kuramsal Temelleri
3- Öğretim Tasarımı Kavramının Kısa Tarihçesi - ÖT’nın Kuramsal Temelleri
4- Morrison, Ross & Kemp Modeli -1 • Problem Analizi ve İhtiyaç Değerlendirme
5- Morrison, Ross & Kemp Modeli -2 • Öğrenen ÖzellikleriProje 1. adım hazırlama
6- Morrison, Ross & Kemp Modeli -3 • İş AnaliziProje 2. adım hazırlama
7- Morrison, Ross & Kemp Modeli -4 • Öğrenme HedefleriProje 3. adım hazırlama
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9- Morrison, Ross & Kemp Modeli -5 • İçerik Sıralama - Morrison, Ross & Kemp Modeli -6 • Öğretimsel StratejilerProje 4. adım hazırlama
10- Morrison, Ross & Kemp Modeli -7 • Mesaj TasarımıProje 5. adım hazırlama + Proje 6. adım hazırlama
11- Morrison, Ross & Kemp Modeli -8 • Öğretimsel Sunum - Morrison, Ross & Kemp Modeli -9 • Ölçme ve DeğerlendirmeProje 7. adım hazırlama
12- ÖT Modelleri - 1 • ASSURE • Smith & Ragan • Dick & CareyProje 8. adım hazırlama + Proje 9. adım hazırlama
13- ÖT Modelleri - 2 • Seels & Glasgow • Gerlach & Ely • Rapid Prototyping
14- ÖT Modellerinin Karşılaştırılması - Dersin değerlendirilmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler135
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler135
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)139
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok