Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyoloji 1FBO108234202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüAslı GÖRGÜLÜ ARI
Dersi Veren(ler)Aslı GÖRGÜLÜ ARI
Asistan(lar)ıAslı Koçulu, Rumeysa BEDİROĞLU
Dersin AmacıBiyolojik kavramların anlaşılması, bitki ve hayvanların incelenmesi ve bu yolla canlılığın temel özelliklerinin açıklanması
Dersin İçeriğiBiyolojinin Anlamı, Alanları, Önemi, Tarihsel Gelişimi; Canlı ve Cansız Yapılar; Canlıların Çeşitliliği Ve Sınıflandırılması (Prokaryotlar, Ökaryotlar); Tür Kavramı Ve Taksonomik Yapılar, Bitkilerin Yapısı Ve Özellikleri); Canlılığın Temel Birimi (Hücre, Hücrenin Yapısı Ve İşlevi, Zar Yapısı Ve İşlevi); Hücre Bölünmesi( Mitoz, Mayoz Ve Kontrolsüz Hücre Bölünmesi); Dokular (Bitkisel Dokular, Bölünür Doku, Değişmez Doku); Bitkisel Organlar Ve Yapıları (Vegetatif Organlar, Generatif Organlar, Çiçeksiz Ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Döllenme Ve Gelişme); Hayvan Çeşitliliğine Genel Bakış (Omurgasız Hayvanlar Ve Kordalıların Genel Özellikleri) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • BİYOLOJİ. Neil A. Campbell, Jane B. Reece. 6. Baskıdan çeviri, Ç. Ed. E. Gündüz, A. Demirsoy, İ. Türkkan, Palme Yayınları, 2010 1.Genel Biyoloji Ders Notları, Yard. Doç. Dr. Pelin Arda-Pirinççi 2-Genel Biyoloji II Ders Notları Prof. Dr. Semahat YENTÜR , 2004-2005. 3.Genel Biyoloji Ders Notları, Prof.Dr. Muammer Ünal
Opsiyonel Program BileşenleriBiyoloji 1 dersi, MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile olarak şu maddeler ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: biyoloji 1 dersinde, sunuş yoluyla anlatım, uygulama tabanlı deney yoluyla öğretim, soru cevap tekniği ve beyin fırtınası teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kısmı ise, ara sınav ve final sınavı ile yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler biyolojik kavramların temellerini bilir
  2. Biyolojik kavramları biyolojik problemleri çözmede kullanır
  3. Biyolojide canlı ve cansız sistemler arasındaki farkı bilir
  4. Öğrenciler yapısal farklılıkları bilir
  5. Dış ortamdaki canlı varlıklar arasındaki ilişkiyi bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-244345
PÇ-354354
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Biyolojinin Anlamı, Alanları, Önemi, Tarihsel Gelişimiİlgili Kaynaklar
2Canlı ve Cansız Yapılar; Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
3Tür Kavramı ve Taksonomik Yapılar Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
4Bitkilerin Yapısı ve Özellikleri Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
5Canlılığın Temel Birimi (Hücre, Hücrenin Yapısı Ve İşlevi, Zar Yapısı Ve İşlevi) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
6Hücre Bölünmesi( Mitoz) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
7Hücre Bölünmesi( Mayoz Ve Kontrolsüz Hücre Bölünmesi) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dokular (Bitkisel Dokular, Bölünür Doku, Değişmez Doku) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.Sınav Hazırlığı
10Bitkisel Organlar Ve Yapıları (Vegetatif Organlar, Generatif Organlar, Çiçeksiz Ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Döllenme Ve Gelişme) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
11Bitkisel Organlar Ve Yapıları (Vegetatif Organlar, Generatif Organlar, Çiçeksiz Ve Çiçekli Bitkilerde Üreme, Döllenme Ve Gelişme) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
12Hayvan Çeşitliliğine Genel Bakış (Omurgasız Hayvanlar Ve Kordalıların Genel Özellikleri) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
13Hayvan Çeşitliliğine Genel Bakış (Omurgasız Hayvanlar Ve Kordalıların Genel Özellikleri) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
14Hayvan Çeşitliliğine Genel Bakış (Omurgasız Hayvanlar Ve Kordalıların Genel Özellikleri) Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok