Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnsan Anatomisi ve FizyolojisiFBO207024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüAslı GÖRGÜLÜ ARI
Dersi Veren(ler)Aslı GÖRGÜLÜ ARI
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAnatomi ve fizyolojinin dolayısıylada insan biyolojisinin iyi anlaşılması, bilgileri günlük hayatla bağdaştırarak kullanma, insan fizyolojisini ve bununla ilişkili hastalıkları öğretmektir
Dersin İçeriğiAnatomiye giriş ve yapısal düzen; anatomik bölgeler ve boşluklar, dokular, iskelet sistemi ve eklemler; kas sistemi anatomisi ve fizyolojisi; solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi; dolaşım sistemi anatomisi ve fizyolojisi; boşaltım sistemi anatomisi ve fizyolojisi; sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi; üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi; endokrin sistemi anatomisi ve fizyolojisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Anatomi ve Fizyoloji / İnsan Biyolojisi Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek, Nobel, 2015
  • Anatomi Sözlüğü, Çağatay Güler, Palme Yayınevi, 2014
Opsiyonel Program Bileşenleriİnsan anatomisi ve fizyolojisi dersi, MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile olarak şu maddeler ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: İnsan anatomisi ve fizyolojisi dersinde, sunuş yoluyla anlatım, uygulama tabanlı deney yoluyla öğretim, soru cevap tekniği ve beyin fırtınası teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kısmı ise, ara sınav ve final sınavı ile yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler vücudun bölümleri ve temel yapısı hakkında bilgi kazanacaklardır
  2. Öğrenciler hareket sistemini oluşturan organların yapı ve fonksiyonlarını ayırt edeceklerdir
  3. Öğrenciler sinir ve endokrin sistemlerini oluşturan organların yapılarını ve fonksiyonlarını ayırt edeceklerdir
  4. Öğrenciler dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar hakkında bilgi kazanacaklardır
  5. Öğrenciler kanın yapısını, fonksiyonlarını ve hastalıklarının önemini açıklayacaklardır
  6. Öğrenciler solunum sistemini oluşturan organların yapı ve fonksiyonlarını yorumlama yeteneği kazanacaklardır
  7. Öğrenciler solunum sistemini oluşturan organların yapı, fonksiyon ve hastalıklarını öğreneceklerdir
  8. Öğrenciler boşaltım ve üreme sistemini oluşturan organların yapı ve fonksiyonlarını açıklayacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-155555554
PÇ-244355455
PÇ-344545545
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Anatomi ve fizyoloji tanımı ve anatomik ve fizyolojik kavramların tanımı, anatomik duruşİlgili Kaynaklar
2Kemiklerin yapısı, eklemler, ve iskelet sistemi ile ilgili hastalıklarİlgili Kaynaklar
3Kas dokusu, kasın yapısı, şekli ve kas hastalıklarıİlgili Kaynaklar
4Sinir sisteminin yapısı, başlıca bölümleri ve hastalıklarıİlgili Kaynaklar
5Deri, koku, tat, işitme ve görme duyu organının görevleri ve bu organlarla ilgili hastalıklarİlgili Kaynaklar
6Endokrin sistemini oluşturan organlar ve bu organların birbiri ile olan ilişkisiİlgili Kaynaklar
7Dolaşım sistemini oluşturan kan, kalp, damarlar, kan dolaşımı ve lenf sistemi ile ilgili temel bilgiler ve bu sistemle ilgili yaygın olan hastalıklarİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Lenf sistemi ile ilgili temel bilgiler ve bu sistemle ilgili yaygın olan hastalıklarİlgili Kaynaklar
10Solunum sistemini oluşturan organların temel yapısı ve bu sistemin başlıca hastalıklarİlgili Kaynaklar
11Sindirim sisteminin yapısını ve enzimlerin fonksiyonuİlgili Kaynaklar
12Boşaltım sisteminin fonksiyonları ve yaygın hastalıklar.İlgili Kaynaklar
13Kadın ve erkek üreme sisteminin fonksiyonlarıİlgili Kaynaklar
14Tüm sistemlerin tekrarlanması.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar13
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok