Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyoloji 2FBO213134202
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüAslı GÖRGÜLÜ ARI
Dersi Veren(ler)Aslı GÖRGÜLÜ ARI
Asistan(lar)ıAslı Koçulu, Rumeysa BEDİROĞLU
Dersin AmacıBiyolojik kavramların anlaşılması, evrimleşme derecelerine göre bitki ve hayvanların incelenmesi ve bu yolla canlılığın temel özelliklerinin açıklanması
Dersin İçeriğiMetabolizmaya giriş, hücre solunumu ve fermantasyon; fotosentez; hücre solunumu ve fotosentezin karşılaştırılması; hayvan yapı ve işlevi; üreme sistemi, hayvanlarda eşeysiz ve eşeyli üreme; hayvanlarda beslenme ve sindirim, hayvanlarda beslenme mekanizmaları; hayvanlarda dolaşım sistemi, açık ve kapalı dolaşım sistemine sahip hayvanların karşılaştırılması, kalp, damar ve kan yapılarının incelenmesi; hayvanlarda gaz alışverişi, solunum yüzeyleri, solunum organları ve solunum mekanizmaları; hayvanlarda boşaltım sistemi, ozmoregülasyon, boşaltım ürünlerinin karşılaştırılması ve boşaltım sistemlerindeki çeşitlilik; hayvanlarda sinir sistemi, sinir sistemi çeşitleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi; duyusal mekanizmalar, işitme ve denge, görme, koklama ve tat alma, dokunma; endokrin sistem, hormonlar, geri bildirimler, hormonların işlevleri; hayvanlarda destek ve hareket sistemleri, dış ve iç iskelet, kemik çeşitleri, eklemler, kas çeşitleri ve kasılma mekanizması ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • BİYOLOJİ. Neil A. Campbell, Jane B. Reece. 6. Baskıdan çeviri, Ç. Ed. E. Gündüz, A. Demirsoy, İ. Türkkan, Palme Yayınları, 2010
  • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Abdurrahman Aktümsek, Nobel yayıncılık, 2015
  • Genel Biyoloji, Orçun Bozkurt, 2009, Pegem Akademi
  • Biyoloji, Mehmet Karataş, Gökhan Sadi, 2015, Nobel
  • Genel Biyoloji Laboratuvar Klavuzu, Orhan Aslan; Palme Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBiyoloji 2 dersi, MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile olarak şu maddeler ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: biyoloji 2 dersinde, sunuş yoluyla anlatım, uygulama tabanlı deney yoluyla öğretim, soru cevap tekniği ve beyin fırtınası teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kısmı ise, ara sınav ve final sınavı ile yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler biyolojik kavramların temelleri hakkında bilgi kazanacaklardır
  2. Öğrenciler biyolojik sistemlerin temelleri hakkında bilgi kazanacaklardır
  3. Öğrenciler biyolojide canlı ve cansız sistemler arasındaki farkı tanıma becerisi kazanacaklardır
  4. Öğrenciler yapısal farklılıkları analiz edeceklerdir
  5. Öğrenciler kendi ve dış ortamdaki canlı varlıklar arasındaki ilişkiyi fark etme becerisi kazanacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-254545
PÇ-343343
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Metabolizmaya giriş, hücre solunumu ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
2Fermantasyon ve bu konuya yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.İlgili Kaynaklar
3Fotosentez ve Bu Konuya Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
4Hayvan yapı ve işlevi; üreme sistemi, hayvanlarda eşeysiz ve eşeyli üreme ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
5Hayvanlarda beslenme ve sindirim mekanizmaları Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
6Hayvanlarda dolaşım sistemi ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
7Hayvanlarda solunum organları ve solunum mekanizmaları Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Hayvanlarda boşaltım sistemi Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.Sınav Hazırlığı
10Hayvanlarda sinir sistemi, sinir sistemi çeşitleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
11Duyusal mekanizmalar, işitme ve denge, görme, koklama ve tat alma, dokunma Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
12Endokrin sistem, hormonlar, geri bildirimler, hormonların işlevleri Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
13Hayvanlarda destek ve hareket sistemleri, dış ve iç iskelet, kemik çeşitleri, eklemler, kas çeşitleri ve kasılma mekanizması Ve Bu Konulara Yönelik Açık Ve Kapalı Uçlu Deneyler.İlgili Kaynaklar
14Hayvanlardaki tüm sistemlerin tekrarlanması.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok