Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1ING331135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Ferda İlerten
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere erken yaşta dil öğrenenlere İngilizce öğretebilmek için gereksinim duyulan kuram ve uygulamaları tanıtmak ve öğrencilere çocuklara İngilizce öğretimi konusunda klinik deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiErken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikâye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirilmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cameron, Lynne. (2001). Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press.
  • Brewster, Jean, et al. The Primary English Teacher’s Guide, Penguin English Guides, 2004.
  • Gürsoy, E. (Ed.). (2015). Teaching English to Young Learners, Egiten Kitap.
  • Haznedar, B., & Uysal H. (Eds.) (2020). Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools (4th ed.). Ankara: Anı yay.
  • Brumfit, C., Moon, J., & Tongue, R. (Eds.). (1991). Teaching English to children: From practice to principle. London: Collins ELT.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,4, 5 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,4,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 7 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, örnek olay, mikro öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Başarı değerlendirmesi ara ödevler, mikro öğretim, ara sınav ve final sınavı yoluyla yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler erken yaş dil öğrenenlerinin (5-12 yaş) biolojik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini tanımlar ve diğer yaşlardaki öğrenenler ile arasındaki farkları ayırd eder.
  2. Öğrenciler erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemlerini ve kullandıkları öğrenme stratejilerini açıklar ve örneklendirir.
  3. Öğrenciler, kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler tasarlar, görsel-işitsel araçlar geliştirir.
  4. Öğrenciler, erken yaş dil öğrenenlerine uygun öğretim konularını seçer ve sıralar.
  5. Öğrenciler, erken yaş dil öğrenenlerinin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun ders materyali uyar, değerlendirir ve üretirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-11----
PÇ-244242
PÇ-3-415-
PÇ-4----5
PÇ-555-3-
PÇ-6---1-
PÇ-7-----
PÇ-8--5--
PÇ-9----1
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Erken Yaşta Dil Öğretim PolitikalarıDers Notları
2Öğrenen özellikleri
3Çocuklarda dil edinimiDers Notları
4Çocuklara yabancı dil öğretim yöntemleriDers Notları
5Kelime ÖğretimiDers Notları
6Dinleme & Konuşma ÖğretimiDers Notları
7Ders PlanlamasıDers Notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mikro-öğretim
10Mikro-öğretim-
11Mikro-öğretim-
12Mikro-öğretim-
13Mikro-öğretim-
14Mikro-öğretim-
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev315
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması112
Derse Özgü Staj
Ödev68
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer11
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok