Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngiliz Edebiyatı 1ING232124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSemin Kazazoğlu
Dersi Veren(ler)Semin Kazazoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı edebiyatın temel kavramları ve terimlerini tanıtmak; İngiliz ve Amerikan Edebiyatının temel eserlerini tanıtmak ve öğrencilerin eleştirel okuma ve analiz becerilerinin gelişimini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiİngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi; metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler; başlıca metin türleri; önemli akım ve dönemler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserlerin içeriği ve biçemi; edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları; metinlerin ve edebi sanatların eleştirel incelenmesi ve yorumlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Greenblatt, S., Abrams, M. H. et.al. (Eds). (2006). The Norton Anthology of English literature (8th edition). New York: W.W. Norton.
  • Fiorina, C.,Delaney, D., Ward, C. (2003). Fields of Vision, Vol. 1, Longman.
  • https://wwnorton.com/catalog/college/english/english-literature
  • https://www.britannica.com/art/English-literature
Opsiyonel Program BileşenleriMEB Yeterlilikleri: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. TYYÇ Yeterlilikleri: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,4,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,4,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,4 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derste düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, örnek olay, mikro öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Başarı değerlendirmesi ara ödevler, mikro öğretim, ara sınav ve final sınavı yoluyla yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler İngiliz ve Amerikan Edebiyatının 19. yüzyıla kadar kültürel tarihini bilir.
  2. Öğrenciler metin incelemede kullanılan temel edebi terimleri, metin türlerini ve metin inceleme tekniklerini bilir.
  3. Öğrenciler İngiliz edebiyatının önemli akım ve dönemlerine ait çeşitli türlerdeki eserleri içerik ve biçem olarak analiz edebilir.
  4. Öğrenciler seçili metinleri şekillendiren tarihi, kültürel ve felsefi etkileri bilir.
  5. Öğrenciler edebi fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecekler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855533
PÇ-9----5
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Edebi türler ve sanatlar ders notları
2Edebi türler ve sanatlar ders notları
3Edebi türler ve sanatlar ders notları
47th – 1066: Eski İngiliz Edebiyatı ilgili bölümler
57th – 1066: Eski İngiliz Edebiyatı ilgili eserler
67th – 1066: Eski İngiliz Edebiyatı ilgili eserler
71066 – 1485: Orta Çağ İngiliz Edebiyatı ilgili bölümler
8Ara Sınav 1
91066 – 1485: Orta Çağ İngiliz Edebiyatı ilgili eserler
101066 – 1485: Orta Çağ İngiliz Edebiyatı ilgili eserler
111066 – 1485: Orta Çağ İngiliz Edebiyatı ilgili eserler
121485 – 1625: İngiliz Rönesansı ilgili bölümler
131485 – 1625: İngiliz Rönesansı ilgili eserler
141485 – 1625: İngiliz Rönesansı ilgili eserler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği315
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar135
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması123
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği210
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok