Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Akademik ve Sosyal Bilim Çevirisi ve Uygulamaları FMT511337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliFransızca
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüLale Ozcan
Dersi Veren(ler)Lale Ozcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTraduction académique et théorique joue un rôle crucial dans la diffusion des sciences et des connaissances académiques. L’objectif primordial de ce cours est de définir les caractéristiques, les difficultés propres au langage académique et théorique. Enfin contribuer au développement de la langue scientifique en turc via le transfert traductif scientifique franco-turc. Identifier les défis de traduction spécifiques à cette catégorie et les stratégies de traduction nécessaires pour les surmonter. Contribuer au développement de ce type de traduction en se concentrant sur les pratiques de traduction dans ce domaine.
Dersin İçeriğiLangage académique, identification des qualités discursives, lexicales et stylistiques propres à ce langage. Néologisme des mots théoriques et conceptuels. Traduction des sciences sociales. Caractéristiques, défis et exigences propres à ce type de traduction. Stratégies et applications.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Berrichi, A. (2012). La traduction en sciences sociales. Traduire, (227), 16-28. http://journals.openedition.org/traduire/467 . DOI: 10.4000/traduire.467. Erişim tarihi 3 Şubat 2020.
 • Bourdieu, P. (2002). Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. Actes de la recherche en sciences sociales, 145(5), 3-8. DOI:10.3917/arss.145.0003. Erişim tarihi 3 Şubat 2020.
 • Ergüden, I. (2015). Bir Çevirmenin Deneyimiyle Türkiye’de Sosyal Bilim Yayıncılığı. 30 Kasım 2015 Çevbir internet sitesi. http://cevbir.org.tr/yazi-yorum/bir-cevirmenin-deneyimiyle-turkiyede-sosyal-bilim-yayinciliği (Bu yazı, Ergüden’in 20 Kasım 2015’te IFEA’da yapmış olduğu konuşmanın metnidir). Erişim tarihi 17 Ocak 2020.
 • Özcan L., Vergili A. (2017) The Role of Translation in the Birth of Sociology in Turkey Bibliography of Turkish Translations of the Works of Emile Durkheim. Turkish Studies. (12), 43-64. http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=12305
 • Özcan, L. (2021). Bir çeviri türü olarak sosyal bilimler çevirisi özellikleri, çeviri olguları ve mesleki yeterlilikleri . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (22) , 1052-1066 . DOI: 10.29000/rumelide.897354.
 • Öztürk Kasar, S. (2009). Dilde Kavramsal Gelişmeye Koşut Olarak Sözbirim ve Terim Üretimi. Dilbilim. Cilt 1 sayı. 21. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. ss. 29-42.
 • Öztürk Kasar, S. (2018a). Comment traduire Sémantique structurale d’Algirdas Julien Greimas en turc?. Dilbilim, (1), 69-113.
 • Sapiro, G. (2012). La circulation des sciences humaines et sociales en traduction : enjeux et obstacles à l’heure de la globalisation. Traduire. 5-15. 10.4000/traduire., (465). http://traduire.revues.org/465
 • Schögler, R. Y. (2017). Les fonctions de la traduction en sciences humaines et sociales. Parallèles, 29(2), 36–45. https://doi.org/10.17462/para.2017.02.03. Erişim tarihi: 3 Mart 2020
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Les étudiants auront acquis la connaissance et précision concernant les qualités discursives, lexicales et stylistiques propres au langage académique.
 2. Les étudiant sauront appliquer la traduction en sciences sociales.
 3. Les étudiants auront acquis la précision et la concision dans l’analyse d’un texte écrit dans une langue théorique et académique.
 4. Les étudiants sauront appliquer les normes de rédaction et de style permettant créer des termes et des concepts dans le domaine nécessaire.
 5. Les étudiants mettront en œuvre des pratiques de traduction dans le domaine et acquerront des compétences pertinentes traductives.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Identification du langage académique et théorique.Plan du cours
2La traduction en sciences sociales et sa place dans la traductologie.Présentation du cours
3Concepts et termes en sciences sociales. Identification des nouveaux concepts. Les méthodes de néologisme des termes. Présentation du cours
4Caractéristiques, difficultés, problématiques et stratégies dans les traductions en sciences sociales 1 (Concepts-terms)Présentation du cours
5Caractéristiques, difficultés, problématiques et stratégies dans les traductions en sciences sociales 2 (Contexte et discours scientifique et académique)Présentation du cours
6Caractéristiques, difficultés, problématiques et stratégies dans les traductions en sciences sociales 3 (Style académique des textes scientifiques)Présentation du cours
7Caractéristiques, difficultés, problématiques et stratégies dans les traductions en sciences sociales 4 (Lecteur cible) Présentation du cours
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Compétences professionnelles dans la traduction des sciences sociales.Présentation du cours
10Traduction de textes ressortissant aux sciences humaines et sociales 1. Présentation du cours
11Traduction de textes ressortissant aux sciences humaines et sociales 2.Présentation du cours
12Projet et présentation / DébatPrésentationd'étudiant
13Projet et présentation / DébatPrésentationd'étudiant
14Projet et présentation / DébatPrésentationd'étudiant
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama13
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri115
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok