Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnsan Çağı ve Müdahil ÇeviriMTF440124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya Marmara
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevirmenlik mesleğini yapacak öğrencilerin gezegenimizin karşı karşıya kaldığı ekolojik yıkımın ortaya çıkardığı gereklilikler doğrultusunda farkındalık kazanmalarını ve çevirinin bu anlamda nasıl müdahil olabileceği üzerine düşünmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiÖteki kavramını ekoloji bağlamında ele alarak hayvanların etik empatik çembere dahil olma süreçlerini çeşitli tarihsel dönemeçler ve Fransız yazınında bunların yansıması olan sembolik metinler üzerinden ele almak. Hayvana ve doğaya dair üretilen cehaleti ve tahakküm ilişkisini kesişimsellik çerçevesinde ortaya konan çeşitli teorik yaklaşımlarla örneklendirmek. Dilin yönlendirici kullanımının bilgi kirliliği ve tahakkümün inşasına nasıl dahil olduğunu incelemek ve çeviri yoluyla bu süreçlerin geri döndürülmesine dair pratikleri incelemek. Yeni toplum sözleşmesi arayışlarına çeviribilimin devrimsel bir nitelikte gerçekleşebilecek katkısını tartışmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ADAMS, Carol J. Etin Cinsel Politikası Feminist- Vejetaryen Eleştirel Kuram. Çev. Güray Tezcan, Mehmet Emin Boyacıoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013
 • BONNEUIL, Christophe, Jean-Baptiste FRESSOZ. L’Evénement Anthropocène: La Terre, l’histoire et nous. Paris: Éditions du Seuil, 2013.
 • CARON, Aymeric. Antispéciste. Réconcilier l'humain, l'animal, la nature. Paris: Don Quichotte Editions, 2016.
 • CRONIN, Michael. Eco-translation, Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene. Abingdon ve New York: Routledge, 2017.
 • “Déclaration de Toulon”, Université de Toulon, http://www.univ-tln.fr/Declarationde-Toulon.html [01.09.2020].
 • DONALDSON, Sue, KYMLICKA, Will. Zoopolis: Une théorie politique des droits des animaux. Çev. Pierre Madelin. Paris: Alma, 2011.
 • GOUDET, Laura, PAVEAU, Marie-Anne, RUCHON, Catherine. “Discours animal. Langages, interactions, représentations”, Itinéraires, 2020.
 • GUILLAUME, Astrid. “Les animaux, ces êtres doués de sentience”, https://theconversation.com/les-animaux-ces-etres-doues-de-sentience-82777 [29.08.2020].
 • GUILLAUME, Astrid. “Langages, langues, dialectes animaliers: les dictionnaires des animaux”, http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-enligne/saisons/saison-2019-2020/un-animal-des-animots/ [16.03.2020].
 • IRIGARAY, Luce. Yeni Enerji Kültürü. Çev. Devrim Çetinkasap. İstanbul: Pinhan Yayınevi, 2012.
 • KALOF, Linda. The Oxford Handbook of Animal Studies. Oxford University Press, 2017.
 • KOLBERT, Elizabeth. La sixième extinction: Comment l’homme détruit la vie. çev. Marcel Blanc. Quebec: Guy Saint-Jean, 2015.
 • MARMARA, Fulya. Antroposen Çağı’nda Çevirinin Rolü: Antitürcü Yaklaşım ve Müdahil Çeviri. (Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,2020)
 • MORIN, Edgar. Connaissance, ignorance, mystère. Paris: Fayard, 2017.
 • MORIN, Edgar. Écologiser l'homme: la nature du futur et le futur de la nature. Paris: Lemieux éditeur, 2016.
 • MORIN, Edgar. La voie. Paris: Fayard, 2011.
 • PROCTOR, Robert N. ve diğ., Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance. California: Stanford University Press, 2008.
 • SEGALEN, Victor. Essai sur l'exotisme: une esthétique du divers. Paris: Le livre de poche, 1999.
 • ŽİŽEK, SLavoj. Antroposen’e Hoşgeldiniz. Çev. Mehmet Budak. İstanbul: Encore Yayınları, 2012.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çevirmenin türlerarası aracı rolü çerçevesinde dilsel bir beceri geliştirme
 2. Tüm dünyada ekolojik hassasiyetlerin artışıyla ortaya çıkan ve uluslararası dolaşıma giren yeni kavram ve terim bütüncelerini dilimize kazandırma becerisi edinme
 3. Hayvanlara dair dil içinde ve dil yoluyla üretilen ayrımcılık konusunda farkındalık kazanma
 4. Bir gerçeklik denetimi olarak çevirinin muhtemel rollerine dair bir kavrayış geliştirme
 5. Çeviri Sosyolojisinin sunduğu bakışla ekolojik bir bilinç kazanma ve etik empatik çembere insan olmayan canlıların da dahil edilmesine yönelik anlayışlara dair bilgi edinme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Öteki Kavramı ve Tarihsel Dönemeçler Ekseninde Kavrama Kronolojik Bir BakışTodorov, Tzvetan. Nous et les Autres, La réflexion française sur la diversité humaine. Paris: Seuil, 1989. Belirtilen kitaptan bir bölümün okunması ve çevrilmesi. Kaynakçada yer alan kaynaklar temel alınarak hazırlanmış sunum.
2Ötekiyle Olan İlk Temasın Yıkıcılığı ve Vaatleri: Coğrafi Keşifler, Sömürgecilik, Egzotizm ve Ütopya YazınıMontesquieu. Lettres persanes. Paris: Hatier, 2019. More,Thomas. L'utopie. Çev. Marie Delcourt. Paris: Flammarion, 1987. Rabelais, François. Gargantua. Çev. Sabahttin Eyüboğlu, Azra Erhat, Vedat Günyol. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2006. Segalen, Victor. Essai sur l'exotisme: une esthétique du divers. Paris: Le livre de poche (Hachette), 1986. Voltaire, François-Marie Arouet. Candide ou l'optimisme. Paris: Edition sublime, 2020. Belirtilen kitaplardan bölümlerin ders öncesinde
3Çok Boyutlu Gerçekleşen Ötekileştirmelere Fransız Yazınından Tepkiler Ben Jelloun, Tahar. Le Racisme expliqué à ma fille. Paris: Seuil, 2009. Camus, Albert. Yabancı. çev. Semih Tiryakioğlu. İstanbul: Can Yayınları, 1996. de Montaigne, Michel. Les essais- Bon sauvage. Paris: Gallimard, 1965. de Gouges, Olympe. Femme, réveille-toi ! : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et autres écrits. Paris: Gallimard, 2014. Belirtilen kitaplardan bölümlerin ders öncesinde öğrencilerle paylaşılması, derste okunması ve bölümlerin ilişkilendirilen temalar doğr
4Üretilen Cehalet ve Tahakküm Süreçleri ile bağlantılı İnsanmerkezcilik ve Ekolojik SorunlarBonneuil, Christophe, Jean-Baptiste Fressoz. L’Evénement Anthropocène: La Terre, l’histoire et nous. Paris: Éditions du Seuil, 2013. Morin, Edgar. Écologiser l'homme: la nature du futur et le futur de la nature. Paris: Lemieux éditeur, 2016. Caron, Aymeric. Antispéciste. Réconcilier l'humain, l'animal, la nature. Paris: Don Quichotte Editions, 2016. Belirtilen kitaplardan bölümlerin ders öncesinde öğrencilerle paylaşılması, derste okunması ve bölümlerin ilişkilendirilen temalar doğrultusunda
5Hayvanın Değişen Rolleri: His Ve Duygu Sahibi Bir Varlık Olarak Hayvan ve Bu Görüşün Dünya Yazınındaki Habercileri Guillaume, Astrid. “Les animaux, ces êtres doués de sentience”, https://theconversation.com/les-animaux-ces-etres-doues-de-sentience-82777 [29.08.2020]. Marmara, Fulya. “His ve Duyguları Olan Varlık Olarak Hayvan ve Bu Bakışın Fransız Yazınındaki Habercileri”. Frankofoni, Mart 2021. Belirtilen kitaplardan bölümlerin ders öncesinde öğrencilerle paylaşılması, derste okunması ve bölümlerin ilişkilendirilen temalar doğrultusunda tartışılması. Bu çalışmalarda yer alan yeni kavram ve terimler için
6Ekolojik Dönemeçte Çevirinin Muhtemel Rolleri ve Eko-ÇeviriAntroposen Çağı ilişkisellik Haritası Cronin, Michael. Eco-translation, Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene. Abingdon ve New York: Routledge, 2017. Adams, Carol J. Etin Cinsel Politikası Feminist- Vejetaryen Eleştirel Kuram. Çev. Güray Tezcan, Mehmet Emin Boyacıoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013 Proctor, Robert N. ve diğ., Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance. California: Stanford University Press, 2008. Yukarıdaki kitaplar başta olmak üzere kaynakçada ye
7Bizi Çevreleyen Canlı Yaşam Hakkında Üretilen Cehalet ve Tahakküm Süreçleri Geri Çevrilebilir Mi?Antroposen Çağı ilişkisellik Haritası, Cronin, Michael. Eco-translation, Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene. Abingdon ve New York: Routledge, 2017. Adams, Carol J. Etin Cinsel Politikası Feminist- Vejetaryen Eleştirel Kuram. Çev. Güray Tezcan, Mehmet Emin Boyacıoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013 Proctor, Robert N. ve diğ., Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance. California: Stanford University Press, 2008. Yukarıdaki kitaplar başta olmak üzere kaynakçada y
8Ara Sınav 1
9Çeviri Nasıl Müdahil Olabilir: Dillerarası ÇeviriKaynakçada yer alan ilgili kaynaklar temel alınarak hazırlanmış sunumun öğrencilerle paylaşılması
10Çeviri Nasıl Müdahil Olabilir: Diliçi ÇeviriMarmara, Fulya. Antroposen Çağı’nda Çevirinin Rolü: Antitürcü Yaklaşım ve Müdahil Çeviri. (Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,2020) temel alınarak hazırlanmış sunum ve örnek çeviri çalışmaları.
11Çeviri Nasıl Müdahil Olabilir: Türlerarası ÇeviriKaynakçada yer alan ilgili kaynaklar temel alınarak hazırlanmış sunumun öğrencilerle paylaşılması.
12Dilin Yönlendirici Kullanımı; Dildeki Ayrımcı İfadeler ve Buna Yönelik Bir Sınıflandırma DenemesiMarmara, Fulya. Antroposen Çağı’nda Çevirinin Rolü: Antitürcü Yaklaşım ve Müdahil Çeviri. (Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi,2020) temel alınarak hazırlanmış sunum ve örnek çeviri çalışmaları gerçekleştirilmesi
13Müdahil Çeviri Pratikleri ve Çoğulculuk Üzerine Disiplinlerarası Bir UygulamaÖğrencilerin önceki dersleri temel alarak hazırladıkları çeviri çalışmalarının sunulması.
14Yeni Arayışlar: Çoğulcu Hümanizmalar, Biyodemokrasi ve Ekolojik DüşünceCaron, Aymeric. Antispéciste. Réconcilier l'humain, l'animal, la nature. Paris: Don Quichotte Editions, 2016. Donaldson, Sue, KYMLICKA, Will. Zoopolis: Une théorie politique des droits des animaux. Çev. Pierre Madelin. Paris: Alma, 2011. Irigaray, Luce. Yeni Enerji Kültürü. Çev. Devrim Çetinkasap. İstanbul: Pinhan Yayınevi, 2012. Belirtilen kitaplardan bölümlerin ders öncesinde öğrencilerle paylaşılması ve derste bunların okunarak ilişkilendirilen temalar doğrultusunda tartışılması. “Déclar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği102
Projeler
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok