Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Yazma BecerileriMTF236224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSemra Baturay
Dersi Veren(ler)Semra Baturay
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin çeviri alanında yetkinlik kazanmalarına katkıda bulunmak için Türkçe ve İngilizce dillerinde günlük, resmi, akademik ve mesleki konularda ileri düzeyde farklı metinler oluşturma ve bu metinleri karşılaştırma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiTürkçe ve İngilizce dillerinde akademik ve günlük metin incelemeleri; redaksiyon ve edit çalışmaları; yazım kuralları; reklam metni, dilekçe, tutanak, ödev, makale, özet, tez oluşturma çalışmaları; APA ve MLA tarzlarında kaynakça oluşturma; intihal (plagiarism); öğrenci çalışmalarının sunumu ve değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arıcı, A. F. ve S. Ongun. (2015). Yazılı Anlatım El Kitabı (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Birkan-Baydan, E. (2011). Editing as rewriting. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, 2 (3). Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iuceviri/issue/1231/14424
 • Blackwell, J. and J. Martin. (2014). A Scientific Approach to Scientific Writing, Springer ISBN 978-1-4419-9787-6 e-ISBN 978-1-4419-9788-3 DOI 10.1007/978-1-4419-9788-3 Springer New York Dordrecht Heidelberg London, http://www.springer.com/biomed/book/978-1-4419-9787-6 (Erişim 08. 03. 2014). •
 • Çotuksöken, Y. (2001). Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Farlex International. (2016). Complete English Punctuation Rules: Perfect Your Punctuation and Instantly Improve Your Writing (The Farlex Grammar Book) (Volume 2). CreateSpace Independent Publishing Platform. Pp.112. ISBN-10: 1537513907.
 • Gibaldi, J. (1999). MLA handbook for writers of research papers. New York: Modern Language Association of America.
 • Harris, R. A. (2017). Using sources effectively: strengthening your writing and avoiding plagiarism. New York: Routledge, Taylor
 • Houghton, P. (2009). APA: the easy way! Flint, Mich. : Baker College
 • Gülsevin, G. ve E. Boz. (2006). Türk Dili ve Kompozisyon 1-2. İstanbul: Tablet Yayınları.
 • Kasar S. (2009). “Dilde Kavramsal Gelişmeye Koşut Olarak Sözbirim ve Terim Üretimi”, Dilbilim, 1(21), 29-42.
 • Kasar S. (2001). “Çeviride Sözlüklerin Yeri ve Önemi”, Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, 52-64.
 • Kasar S. (1995). “Hedef Kitle Olarak Çocukları Alan Yazılı Basında Dil Kullanımı”, Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı, 62-72.
 • Lipson, C. (2018). How to Write a BA Thesis, Second Edition: A Practical Guide from Your First Ideas to Your Finished Paper 2nd edition. University of Chicago Press.
 • Livnat, Z. (2012). Dialogue, science and academic writing Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.
 • Mossop, B. (2013). (Ch.1) in Revising and Editing for Translators. 18-28. ISBN: 978-1-. 909485-01-3
 • Pecorari, D. (2008). Academic Writing and Plagiarism A Linguistic Analysis. London: Continuum. pp. 213 ISBN: 978–08264–9166–4.
 • Roe, Steven C. (2018). Academic Writing, Third Edition: The Complete Guide. Toronto: Canadian Scholars,
 • Swales, J. M. and C. B. Feak. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills The University of Michigan Press.
 • Sword, H. (2012). Stylish academic writing. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. https://libguides.ul.ie/ld.php?content_id=23581826
 • https://www.tdk.gov.tr/category/icerik/yazim-kurallari/
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Türkçe-İngilizce akademik ve resmi yazı yazma/yazışma becerilerini kazanma ve geliştirme.(prg 1)
 2. Çeviri uygulamalarında gerekli araştırma yöntem ve tekniklerini edinme ve geliştirme. (prg 3)
 3. Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel ve anlamsal yapılarını anlama ve kullanma. (prg 1)
 4. Kaynak dildeki yazılı ve sözlü metinleri anlama, yorumlama ve bu metinleri erek dildeki anlamları ve işlevleriyle karşılaştırma. (prg 3)
 5. Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği yazma bilgileri ve araştırma yapma becerisini çeviri edimine aktarma. (prg 4)

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-14-4--
PÇ-2-----
PÇ-3-4-4-
PÇ-4----4
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, dersin tanıtımı, işleyiş, konular, ara ödevler, sınıf içi çalışmalar ve makale oluşturma hakkında bilgilendirme.Arıcı, A. F. ve S. Ongun. (2015). Yazılı Anlatım El Kitabı (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi. Çotuksöken, Y. (2001). Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
2Türkçe ve İngilizce dillerinde karşılaştırmalı yazım kuralları – metin düzenleme – grup çalışması Sınıf içi çalışma 1 / Ödev 1 Yazım (İmla) kuralları, Noktalama işaretleri, Redaksiyon, Editleme https://www.tdk.gov.tr/category/icerik/yazim-kurallari/ Farlex International. (2016). Complete English Punctuation Rules: Perfect Your Punctuation and Instantly Improve Your Writing (The Farlex Grammar Book) (Volume 2). CreateSpace Independent Publishing Platform. Pp.112. ISBN-10: 1537513907.
3Resmi e-posta, dilekçe, tutanak oluşturma uygulamaları – İngilizce metinlerle karşılaştırma – grup çalışması Sınıf içi çalışma 2 / Ödev 2 Resmi e-posta (İngilizce/Türkçe), tutanak ve dilekçe hazırlamaMossop, B. (2013). (Ch.1) In Revising and Editing for Translators. 18-28. ISBN: 978-1-. 909485-01-3. Kasar, S. (2001). “Çeviride Sözlüklerin Yeri ve Önemi”, Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, 52-64. Kasar, S. (2009). “Dilde Kavramsal Gelişmeye Koşut Olarak Sözbirim ve Terim Üretimi”, Dilbilim, 1(21), 29-42.Farlex International. (2016). Complete English Punctuation Rules: Perfect Your Punctuation and Instantly Improve Your Writing (The Farlex Grammar Book) (Volume 2). CreateSpace Ind
4Türkçe ve İngilizce dillerinde karşılaştırmalı yazım kuralları – metin düzenleme- bilimsel, akademik ve/ya edebi metinlerde / çevirilerde redaksiyon ve edit çalışmaları – grup çalışması Sınıf içi çalışma 3 / Ödev 3 Bilimsel, akademik ve/ya edebi metin çevirisi + Redaksiyon, Editleme Arıcı, A. F. ve S. Ongun. (2015). Yazılı Anlatım El Kitabı (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi. Çotuksöken, Y. (2001). Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Gülsevin, G. ve E. Boz. (2006). Türk Dili ve Kompozisyon 1-2. İstanbul: Tablet Yayınları. Livnat, Z. (2012). Dialogue, science and academic writing. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. Arıcı, A. F. ve S. Ongun. (2015). Yazılı Anlatım El Kitabı (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi. https://www.us
5Türkçe ve İngilizce dillerinde karşılaştırmalı yazım kuralları – metin düzenleme – grup çalışması; bilimsel, akademik ve edebi metinlerde / çevirilerde redaksiyon ve edit çalışmaları – grup çalışması Sınıf içi çalışma 4 / Ödev 4 Bilimsel, akademik ve/ya edebi metin çevirisi + Redaksiyon, Editleme Arıcı, A. F. ve S. Ongun. (2015). Yazılı Anlatım El Kitabı (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi. Çotuksöken, Y. (2001). Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Gülsevin, G. ve E. Boz. (2006). Türk Dili ve Kompozisyon 1-2. İstanbul: Tablet Yayınları. Livnat, Z. (2012). Dialogue, science and academic writing. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins. Arıcı, A. F. ve S. Ongun. (2015). Yazılı Anlatım El Kitabı (3.baskı). Ankara: Pegem Akademi. https://www.us
6Makale Türleri-Makale Nasıl Okunur?- Makale Değerlendirme Yazısı Oluşturma (Response Paper) Sınıf içi çalışma 5 / Ödev 5 Türkçe metin çevirisi + Redaksiyon, Editleme Blackwell, J. and J. Martin. (2014). A Scientific Approach to Scientific Writing, Springer. New York Dordrecht Heidelberg London, http://www.springer.com/biomed/book/978-1- 4419-9787-6 (Erişim 08. 03. 2014). Sword, H. (2012). Stylish academic writing. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. https://libguides.ul.ie/ld.php?content_id=23581 826
7Makale Türleri-Makale Nasıl Okunur?- Makale Değerlendirme Yazısı Oluşturma (Response Paper) Sınıf içi çalışma 6 / Ödev 6 + Makale Gruplarının ve Makale Konularının Planlanması-özet gönderimi + response paper hazırlamaRoe, Steven C. (2018). Academic Writing, Third Edition: The Complete Guide. Toronto: Canadian Scholars, Swales, J. M. and C. B. Feak. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills The University of Michigan Press. Sword, H. (2012). Stylish academic writing. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. https://libguides.ul.ie/ld.php?content_id=23581826
8Ara Sınav 1
9Ödev, Tez, Makale Yazma: akademik yazımın önemi, akademik yazım teknikleri, düzen, plan, akademik üslup ve intihalden kaçınma Sınıf içi çalışma 7 / Ödev 7 Metin çalışması: Final Proje ödevi için özet (abstract, extended abstract), anahtar sözcükler ve kaynakça oluşturma (bildiri/tez/makale özeti formatında)Pecorari, D. (2008). Academic Writing and Plagiarism: A Linguistic Analysis. London: Continuum. pp. 213 ISBN: 978–08264–9166–4.
10APA ve MLA tarzlarında kaynakça oluşturma - intihal (plagiarism) özet/abstract, anahtar sözcük/key words hazırlama Sınıf içi çalışma 8 / Ödev 8 Makale için kaynakça oluşturma (APA/MLA Formatında)Gibaldi, J. (1999). MLA handbook for writers of research papers. New York: Modern Language Association of America. Harris, R. A. (2017). Using sources effectively: strengthening your writing and avoiding plagiarism. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Houghton, P. (2009). APA: the easy way! Flint, Mich.: Baker College
11Makale Yazma– makale planı/outline/giriş oluşturma Sınıf içi çalışma 9 / Ödev 9 Makale planı/outline oluşturma/GirişGibaldi, J. (1999). MLA handbook for writers of research papers. New York: Modern Language Association of America. Harris, R. A. (2017). Using sources effectively: strengthening your writing and avoiding plagiarism. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Houghton, P. (2009). APA: the easy way! Flint, Mich.: Baker College
12Makale taslağı oluşturma/draft-literatür tarama/litereture review Sınıf içi çalışma 10 / Ödev 10 Makale taslağı oluşturma/draft-literatür tarama/litereture reviewGibaldi, J. (1999). MLA handbook for writers of research papers. New York: Modern Language Association of America. Harris, R. A. (2017). Using sources effectively: strengthening your writing and avoiding plagiarism. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Houghton, P. (2009). APA: the easy way! Flint, Mich.: Baker College
13Makale taslağı oluşturma/draft+literatür tarama/litereture review+analiz ve tartışma bölümleri/analysis and discussion Sınıf içi çalışma 11 / Ödev 11 Makale taslağı oluşturma/draft+literatür tarama/litereture review+analiz ve tartışma bölümleri/analysis and discussionRoe, Steven C. (2018). Academic Writing, Third Edition: The Complete Guide. Toronto: Canadian Scholars, Swales, J. M. and C. B. Feak. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills The University of Michigan Press. Sword, H. (2012). Stylish academic writing. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. https://libguides.ul.ie/ld.php?content_id=23581826
14Makale taslağı oluşturma/draft+literatür tarama/litereture review+analiz ve tartışma bölümleri/analysis and discussion+sonuç Sınıf içi çalışma 12 / Ödev 12 Makale taslağı oluşturma/draft+literatür tarama/litereture review+analiz ve tartışma bölümleri/analysis and discussion+sonuçBlackwell, J. and J. Martin. (2014). A Scientific Approach to Scientific Writing, Springer. New York Dordrecht Heidelberg London, http://www.springer.com/biomed/book/978-1- 4419-9787-6 (Erişim 08. 03. 2014). Sword, H. (2012). Stylish academic writing. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. https://libguides.ul.ie/ld.php?content_id=23581 826 Birkan-Baydan, E. (2011). Editing as rewriting. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, 2 (3).
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım0
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev0
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev121
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)19
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok