Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
DNA Parmak İziMBG512037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüSevgi Maraklı
Dersi Veren(ler)Sevgi Maraklı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTür tayini, aynı tür içindeki organizmalar arasındaki farklılıkların/polimorfizmin belirlenmesi, rekombinant DNA teknolojisi vb. konularda yaygın olarak kullanılan farklı DNA markır tekniklerinin anlatılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiDNA parmak izinin (DNA profillenmesi, DNA tiplendirilmesi) öneminin, polimorfizm ve DNA parmak izi arasındaki ilişkinin, genomik DNA’nın yanı sıra mitokondri ve kloroplast DNA’larının tiplendirilmesinin, tiplendirmede kullanılan yöntemlerin (RAPD, RFLP, AFP, SSCP, IRAP, REMAP, SSR, VNTR vb.) olumlu/olumsuz yönlerinin ve yeni makaleler taranarak kullanım alanlarının belirlenmesidir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Phillips, R. L., & Vasil, I. K. (Eds.). (2013). DNA-based markers in plants (Vol. 6). Springer Science & Business Media.
  • Avise, J. C. (2012). Molecular markers, natural history and evolution. Springer Science & Business Media.
  • Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2008). Hücrenin moleküler biyolojisi. Türkiye Bilimler Akademisi.
  • Kaiser, C. A., Krieger, M., Lodish, H., & Berk, A. (2007). Molecular cell biology. WH Freeman.
  • Son yıllarda basılmış araştırma ve derleme makaleleri.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Farklı moleküler markır için nasıl primerlerin kullanıldığını öğreneceklerdir.
  2. Farklı moleküler markır için nasıl primerlerin kullanıldığını öğreneceklerdir. 2. Bu moleküler markırlar sonrasında elde edilen verilerin nasıl analiz edildiğini öğreneceklerdir.
  3. Elde edilen sonuçların, literatür kullanarak nasıl yorumlandığını anlayacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1DNA Parmak İzi Tanımı ve Kullanım Alanları1,2,34,5
2DNA Polimorfizmleri ve Kökenleri. DNA Polimorfizmi ve DNA Parmak İzi Arasındaki İlişki1,2,34,5
3Moleküler Markırların Tanımlanması ve Kullanım Alanları1,2,3,4,5
4DNA Çoğaltımı Temelli Moleküler Markırlar1,2,3,4,5
5Hibridizasyon Temelli Moleküler Markılar1,2,3,4,5
6Moleküler Markır Yöntemleri Kullanılarak Yapılan Araştırma Makalelerinin İncelenmesi1,2,3,4,5
7Tiplendirmede Kullanılan RNA Temelli Yöntemler, Yöntemlerin Avantaj Ve Dezavantajları1,2,3,4,5
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Moleküler Markırlar Kullanılarak Proje Yazımı1,2,3,4,5
10Tiplendirmede Kullanılan Transpozonlarla İlişkili Yöntemler, Yöntemlerin Avantaj ve Dezavantajları1,2,3,4,5
11Mitokondri Genomu, Kalıtımı ve DNA Tiplendirmesinde Mitokondri Genomunun Önemi1,2,3,4,5
12Kloroplast genomu, Kalıtımı ve DNA Tiplendirmesinde Kloroplast Genomunun Önemi1,2,3,4,5
13Projelerin Sunumu1,2,3,4,5
14Projelerin Sunumu1,2,3,4,5
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler18
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok