Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çok Kriterli OptimizasyonMAT510737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Dersin KoordinatörüFatma Tiryaki
Dersi Veren(ler)Fatma Tiryaki
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇok Kriteli Optimizasyon, teorisi, uygulamaları ve algoritmaları hakkkında fikir vermek.
Dersin İçeriğiGiriş; Matematiksel Altyapı; Tek amaçlı lineer programlama; Fayda fonksiyonları, Basılamaz kriter vektörleri ve etkin noktalar; Ağırlıklı toplamlar yaklaşımı; Optimal Ağırlıklandırma Vektörler, Ölçeklendirme ve İndirgenmiş Uygun Çözümler Bölgesi Metotları; Vektör-Maksimum Algoritmaları; Hedef programlama; Etkileşimli Prosedürler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • R.E.Steuer, Multiple Criteria Optimization; Theory, Computation, and Application, John Wiley and Sons, 1986.
 • Multiple Criteria Optimization, Stated of the Art Annotated Bibliographic Surveys, Edited By: Matthias Ehrgott, Xavier Gandibleux, Kluwer Academic Publishers, Boston, June 2002.
 • A. Osyczka, Multicriterion Optimization in Engineering with Fortran Programs, Ellis Horwood Limited, 1984.
 • P.L.You, Multiple Criteria Decision Making, Concepts, Techniques, and Extensions, Plenum Press, New York, London, 1985.
 • V. Chankong Y.Y. Haimes, Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology Series Vol 8, Elsevier Sciencs Publishing Co. Inc.1983.
 • F.Szidarovszky, M.E. Gershon, L.Duckstein, Techniques for Multiobjective Decision Making in Systems Management, Elsevier-Amsterdam-Oxford, 1986.
 • M.T. Tabucanon, Multiple Criteria Decision Making in Industry, Elsevier-Amsterdam-Oxford,1988.
 • Y.J. Lai, C.L.Hwang, Fuzzy Multiple Objective Decision Making, Methods and Applications, Springer-Verlag, 2nd corrected printing, 1996.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler başlangıç düzeyinde Çok Kriterli Optimizasyon konsepti ve teknikleri hakkında tam ve sistematik bir bakış açısı kazanacaklardır.
 2. Öğrenciler karşılaştıkları problemleri modellemekte uygulanacak teknikleri öğrenecek ve zihinlerini genişleteceklerdir.
 3. Öğrenciler gerçek hayat problemlerinde optimal karar vermek için model kurma, çözme ve uygulama becerisini kazanırlar.
 4. Öğrenciler öğrendikleri teknikleri uygulama yeteneklerini artıracaklardır.
 5. Öğrenciler öğrendikleri teknikleri gerçek dünya problemlerine uyarlayabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişDers Kitabı (Bölüm.1)
2Matematiksel Alt yapıDers Kitabı (Bölüm.2)
3Matematiksel Alt yapıDers Kitabı (Bölüm.2)
4Tek Amaçlı Lineer ProgramlamaDers Kitabı (Bölüm.3)
5Tek Amaçlı Lineer ProgramlamaDers Kitabı (Bölüm.3)
6Fayda Fonksiyonu, Basılamaz Kriter Vektörü, ve Etkin NoktalarDers Kitabı (Bölüm.6)
7Ağırlıklı–Toplamlar Yaklaşımı Ders Kitabı (Bölüm.7)
8Ara Sınav 1
9 Optimal Ağırlıklandırma Vektörleri, Ölçeklendirme ve İndirgenmiş Uygun Çözümler Bölgesi MetotlarıDers Kitabı (Bölüm.8)
10Vektör-Maksimum AlgoritmalarıDers Kitabı (Bölüm.9)
11Vektör-Maksimum AlgoritmalarıDers Kitabı (Bölüm.9)
12Hedef ProgramlamaDers Kitabı (Bölüm.9)
13Hedef ProgramlamaDers Kitabı (Bölüm.9)
14Etkileşimli Prosedürler Ders Kitabı (Bölüm.13)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok