Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Mitolojisi ve Türk DestanlarıTDE436224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüMeriç Harmancı
Dersi Veren(ler)Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıTürk mitolojisinin kaynaklarını, özelliklerini kavratmak; Türk destanlarının tanıtarak destan metinlerini incelemek.
Dersin İçeriğiTürkiye’de ve Türkiye dışında Türk mitolojisi ve Türk destanları üzerine yapılan araştırmalar, mit ve mitoloji terimleri, mitlerin özellikleri, mit türleri (kozmogonik mitler, antropogonik mitler, kahramanlık mitleri, takvim mitleri, etiyolojik mitler, teogonik mitler, eskatolojik mitler), mitolojinin halkbilimi ürünlerine yansımaları, Türk dünyası destan geleneği ve destan örneklerinin incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Scharlipp, Wolfgang-Ekkehard. Dir Frühen Türken in Zentralasien. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1992.
 • Eliade, Mircae. Shamanism Archaic Techniques of Ecstasy. England: Arkana.1989.
 • Dan Ben-amos(ed.) Folklore Genres, Austin: University of Texas Press.1976.
 • Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi, İstanbul 1978.
 • Emel Esin, Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), İstanbul. 1979.
 • Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar), Ankara 1986.
 • Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev.: Sema Rifat, İstanbul 1993
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I Ankara 1989, Cilt II Ankara 1995.
 • Mircea Eliade, Şamanizm, Çev.: İsmet Birkan, İstanbul. 1999
 • Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul. 2002
 • Metin And, Oyun ve Bügü, İstanbul. 2003.
 • Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul.1988.
 • Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çev.: Lale Arslan, İstanbul 2003.
 • Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Çev.: Ali Berktay, III Cilt, İstanbul 2003.
 • Reichl, Karl, Türk Boylarının Destanları, Çev.: Metin Ekici, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 2019.
 • Jirmunskiy, V.M. Türk Kahramanlık Destanları. Çev.: Mehmet İsmail.Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 2018.
 • Fuzuli Bayat. Oğuz Destan Dünyası, İstanbul: Ötüken Neşriyat. 2013.
 • Bang, Willy, Arat, Reşit Rahmeti. Oğuz Kağan Destanı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 1970.
 • Dilek, İbrahim. Altay Destanları I. Ankara: TDK Yayınları. 2002.
 • Ergun, Metin. Şor Kahramanlık Destanları. Ankara: TDK Yayınları. 2007.
 • Orozbakoğlu, Sagınbay, S. Musayev, A. Akmataliyev. Kırgız Destanları 6 Manas Destanı. çev. Fikret Türkmen, Şurubu Uraimova. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 2007.
 • Arıkoğlu Ekrem, Buyan Borbaanay. Tuva Destanları. Ankara: TDK Yayınları. 2007.
 • Arıkoğlu Ekrem. Hakas Destanları 1. Ankara: TDK Yayınları. 2007.
 • Bayat, Fuzuli. Köroğlu Destanı. İstanbul: Ötüken Neşriyat. 2016.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mit ve destan tür ve özelliklerini tanımlar.
 2. Türk mitolojisi ve Türk destan kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
 3. Mit türleri ve Türk mitolojisindeki örnekleri bilgi sahibi olur.
 4. Mitolojinin ve diğer halkbilimi ürünleri arasındaki ilişkiyi tanır ve tanımlar.
 5. Türk dünyası destanları hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-24--3-
PÇ-3-----
PÇ-4-5--4
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7--4--
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkiye’de ve dünyada Türk mitolojisi üzerine yapılan araştırmalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Mit, mit türleri ve mitlerin işlevleri Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Türk kozmogoni ve antropogoni mitleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Türk etiyolojik, teogonik, takvim ve eskatolojik mitleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Türk destan araştırmalarıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Türk destan tasnifleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Türk destancılık geleneğiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Oğuznamecilik geleneğiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Oğuz Kağan DestanıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Güney Sibirya Türk Destanları (Altay, Şor, Tıva)Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Güney Sibirya Türk Destanları (Hakas, Yakut)Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Manas DestanıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Köroğlu DestanıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok