Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Halk BilimiTDE231023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüMeriç Harmancı
Dersi Veren(ler)Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıHalkbilimi teriminin tanımı ve kapsamını tartışarak; dünyada ve Türkiye’de halkbilimi çalışmalarının başlaması ve gelişmesi, Türk halkbiliminin kadroları, folklorun özellikleri ve temel konularını kavratarak ritüeller, bayramlar, törenler, geçiş dönemleri, halk inanışları, halk hekimliği, halk mutfağı hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği"Halk kimdir, halkbilimi nedir?” sorularının cevabı verilerek halkbiliminin temel inceleme, araştırma alanları üzerinde durulur ve Avrupa’da ve Türkiye’de halkbiliminin doğuşunu hazırlayan şartlar ile ilk ve öncü halkbilimi çalışmaları incelenir. Türk halkbiliminin kadroları açıklanarak folklor kavramı, kapsamı ve halk bilimi içinde yer alan ritüeller, bayramlar, törenler, geçiş dönemleri, halk inanışları, halk mutfağı örnekleriyle incelenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Çobanoğlu Özkul (2002), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Sokolov, Yuri M. (2009), Folklor: Tarih ve Kuram, (çev.: Yerke Özer), Ankara: Geleneksel Yay.
 • Oğuz, M. Öcal (2002), Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi, Ankara: Akçağ Yay.
 • Krohn, J.-Karrle Krohn (1996), Halk Bilimi Yöntemi, Çev. Günsel İçöz (haz.: Fikret Türkmen), Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.
 • Tan, Nail (1995), Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, İstanbul: Yaylım Matbaası.
 • Durkheim, Emile (1995), Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, İstanbul: Engin Yay.
 • Barthes, Roland (2014), Göstergebilimsel Serüven, Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dünya Halkbilimi Çalışmaları Tarihi, (haz.: Gülin Öğüt Eker, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir), Ankara: Milli Folklor Yay., 2003.
 • Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (haz.: M. Öcal Oğuz, Metin Ekici vd.), Grafiker Yay., Ankara 2004.
 • Kenneth GOLDSTEIN (1964). A Guide for Field Workers in Folklore, Hatboro: Pa. Folklore Associates.
 • Richard DORSON (1971). Folklore: SElected Essays, Bloomington.
 • Dan Ben-amos (1976). (ed.) Folklore Genres, Austin: University of Texas Press.
 • Alan DUNDES (1977). “Who are the Folk, Frontiers of Folklore (ed. W. Bascom), Boulder: Westwiew Press for the AAAS, s. 17-35.
 • Alan DUNDES ( 1980). Interpreting Folklore, Bloomıngton: Indiana University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Halkbilimi temel kavram ve terimlerini tanır.
 2. Halkbiliminin tarihçesini ve Türk Halkbiliminin gelişimini kavrar.
 3. Halkbilimi ürünlerinin sözlü kültür bağlamındaki yaratım, aktarım ve yayılma koşullarını öğrenir.
 4. Halkbilgisi ürünlerinin içerik ve işlevlerini değerlendirir.
 5. Geçiş dönemleri ve halk inanışları ile ilgili uygulamaları analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-345---
PÇ-4-----
PÇ-5--5-5
PÇ-6-----
PÇ-7---54
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Halkbiliminin Tanımı ve KapsamıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Avrupa’da Halkbiliminin Tarihçesi, Doğuşu Ve GelişimiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Türkiye'de Halkbilimi Doğuşu ve GelişimiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Türk Halkbiliminin KadrolarıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Folklorun ÖzellikleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Ritüeller ve UygulamalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Bayramlar, Törenler, KutlamalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Geçiş Dönemleri ve Bu Dönemlerle İlgili UygulamalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Geçiş Dönemleri ve Bu Dönemlerle İlgili UygulamalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Halk İnanışlarıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Halk İnanışlarıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Halk HekimliğiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Halk MutfağıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok