Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiISL550337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüYonca Gürol
Dersi Veren(ler)Yonca Gürol, Yasemin Bal
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, günümüzde stratejik bir role sahip olan insan kaynaklan yönetiminin, rekabet avantajı elde etmedeki öneminin vurgulanması ve tüm iK süreçleri ile fonksiyonlarının stratejik bir bakış açısı ile yönetilmesi ve tasarlanması gerekliliğinin ele alınmasıdır.
Dersin İçeriğiDers kapsamında insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ve rekabet avantajı elde etmedeki rolü analiz edilecek; aynca işletmelerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını ve süreçlerini, izledikleri stratejilere uygun bir biçimde tasarlamalarının gerekliliği üzerinde durulacak ve her bir İK fonksiyonunun stratejik bakış açısı ile yönetilmesine ilişkin süreçler açıklanacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • William P. Anthony, Pamela L. Perrewe ve K. Michele Kacmar, Strategic Human Resource Management, The Dryden Press, 1996.
  • Charles, J. Fombrun, Noel M. Tichy ve Mary Anne Devana, Strategic Human Resource Management, John Wiley and Sons, 1984.
  • Jeffrey E. Mello, Strategic Human Resource Management, South Western College Publishing, 2010.
  • Michael A. Armstrong, Strategic Human Resource Management: A Guide to Action, Kogan Page,2008.
  • Randall S. Schuler ve Susan E. Jackson, Strategic Human Resource Management, Wiley-Blackwell Publishing, 2007.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, bu ders kapsamında günümüzde işletmeler için en değerli rekabet avantajı aracının insan kaynakları olduğunu kavrayabilecek.
  2. İnsan kaynakları yönetiminin stratejik rolünü tartışabilecek.
  3. Ayrıca tüm İKY süreçlerinin de işletme hedefleri, amaçları ve stratejileri ile uyumlu olacak biçimde bütüncül bir bakış açısı ile yönetilmesi gerekliliğini anlayabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş: İnsan kaynakları yönetiminin evrimi ve gelişimi
2İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
3İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İKY İlişkisi: İKY'nın Stratejik Kararlardaki Rolü
4Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İç Çevrenin Rolü: İşletme Stratejileri ve Örgüt Kültürü
5Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Çevrenin Rolü: Rekabetçi Güçlerin Analizi
6Stratejik İKY ve Global Perspektif: Kültürel Farklılıkların Yönetilmesi
7İKY Fonksiyonlarına Stratejik Bakış: Stratejik İK Planlama
8Ara Sınav 1
9İKY Fonksiyonlarına Stratejik Bakış: Personel Seçme ve Yerleştirme Stratejileri
10İKY Fonksiyonlarına Stratejik Bakış: Performans Değerlendirme Stratejileri
11İKY Fonksiyonlarına Stratejik Bakış: Stratejik Ücret Yönetimi
12İKY Fonksiyonlarına Stratejik Bakış: Stratejik Kariyer Yönetimi
13İKY Fonksiyonlarına Stratejik Bakış: Personeli Elde Tutma Stratejileri - Eğitim ve Geliştirme
14İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemlerinin Stratejik Rolü
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok