Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İslam İktisat TarihiIKT479035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüSait Öztürk
Dersi Veren(ler)Sait Öztürk, Fazıl Kayıkçı
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİslam dininin yayıldığı coğrafyaların iktisadi gelişme tarihlerini incelemek
Dersin İçeriğiTarihi gelişim seyri içerisinde İslam ülkelerinde uygulanan iktisat politikalarını, sistemleri ve ekonomilerin performanslarını tanıtmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tabakoğlu, A.İslam İktisadına Giriş, Dergah Yayınları, İstanbul 2008.
 • Cengiz Kallek, Asr-ı Saadette Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul, 1997
 • Ed-Duri, Abdülaziz, İslam İktisat Tarihine Giriş, İnsan Yayınları, İstanbul 2014
 • Heyd, W, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, TTK Yayınları Charles Issawi, The Economic History of The Middle East 1800- 1914,
 • Roger Owen-Şevket Pamuk, 20. Yuzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi, İstanbul 2002
 • Benedikt Koehler, İslamın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu, Ankara 2016
 • Adian, S. 2014. İslam İktisat Teorisi, Sam Adian: Hong Kong.
 • Ahmed El-Haseni, İslam’da Para, İz Yayıncılık, İstanbul 1996
 • Mehmet Erkal, İslam’ın Erken Döneminde Vergi Hukuku Uygulamaları, İSAM Yayınları, İstanbul 2009
 • İrfan Mahmud Rana, Hz. Ömer Döneminde Ekonomik Yapı, Bir Yayıncılık 1985
 • Mehmet Genç, Devlet Ve Ekonomi, Dergah Yayınları, İstanbul 2005
 • Tabakoğlu, Ahmet, Türkiye İktisat Tarihi, Dergah Yayınları 2012
 • Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, Cilt I-II, İstanbul 1980 Fayda, Mustafa, İslamiyetin Güney Arabistan’a Yayılışı, Ankara 1982.
 • Mantran, Robert, İslam’ın Yayılış Tarihi, Ankara 1981
 • Tuğ, Salih; İslam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, Ankara 1963
 • Yüksel, İslam’ın İlk Döneminde Ticari Hayat, Beyan Yayınları, İstanbul 1999
 • Küçükkalay, Mesut, Dünya İktisat Tarihi, İstanbul 2014
 • Yaşar Çelikkol, İslam Öncesi Mekke, Ankara, 2003.
 • Yeniçeri, Celal, İslam’da Devlet Bütçesi, İstanbul 1984
 • Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi Ve Kurumlar, İstanbul 2013
 • Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İstanbul 2014
 • Tevfik Güran, İktisat Tarihi, İstanbul 2015
 • Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Medeniyet Tarihi, Ankara 1997
 • Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı Mali Tarihi, İstanbul 2016
 • Azizova, Elnure, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı Ve Meslekler, İSAM Yayınları 2011
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

  PÇ-1
  PÇ-2
  PÇ-3
  PÇ-4
  PÇ-5
  PÇ-6
  PÇ-7
  PÇ-8
  PÇ-9
  PÇ-10
  PÇ-11
  PÇ-12

  Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

  HaftaKonularÖn Hazırlık
  1Dersin tanıtımı, kapsam ve amacı, dersle ilgili kaynaklar. İslam öncesi Arap yarımadasının ekonomik yapısı(Yüksel, 13-130), (Tabakoğlu, İslam İktisadi, 116-120), (Tuğ, 7-13), (Mantran 61-67), (Fayda 9-16), (Hamidullah, c.2. 995-1013)
  2İslam iktisadının özellikleri ve ilkeleri(Tabakoğlu, İslam İktisadı 65-108), (Adian, Giriş, 25-48), (Küçükkalay, 221-4),
  3Hz. Peygamber döneminde İslam iktisat politikalarının gelişimi, dönem ekonomisi(Kallek, 51-173), (Tabakoğlu, İslam İktisadı, 120-130), (Hamidullah, c.2. 1013-1019, 1049- 52) (Azizova, ), (Haseni, 57-70)
  4Dört Halife döneminde ekonomi politikalarının gelişimi, iktisadi kurumların ortaya çıkışı, toprak reformu(Tabakoğlu, 131-134), (Küçükkalay, 225-7), (İrfan Mahmud, 19-62), (Haseni, 57-70)
  5İslam kamu maliyesi; Beytülmal kurumu, bütçe gelir-gider kalemlerinin analizi. Denetleyici kurum: İhtisap kurumunun gelişimi, işlevi ve sürekliliği(Yeniçeri, 43 vd), (Tabakoğlu, İslam İktisadı 311-352), (Erkal, 35 vd), (Tuğ, 15 vd), (Hamidullah, c.2. 1019-49), (Tabakoğlu, Osmanlı Mali Tarihi, 64-87) Kallek, 175 vd),
  6Emeviler ve Abbasiler döneminde ekonomik gelişmeler(Tabakoğlu, İslam İktisadı 135-142), (Haseni, 57-70), (Mantran 112-132, 2016-220)
  7Endülüs Emevilerinin iktisadi tarihi, tarım, ticaret ve sanayide gelişmeler, Avrupa ve Akdeniz ekonomileri üzerindeki uzun dönemli etkileri(Mantran 2016-220), (Güran, İktisat Tarihi, 85-88), (Özdemir, 87-114)
  8Ara Sınav 1
  9Osmanlı öncesi kurulan Türk devletleri ekonomileri (Büyük Selçuklular, İlk Müslüman Türk devletleri, Anadolu ve Ortadoğu’da kurulan Türk devletleri)(Tabakoğlu, İslam İktisadı, (143-147), (Tabakoğlu, Türkiye iktisat, (118-130)
  10Anadolu Selçuklu devletinde ekonomi, tarım, ticaret ve sanayi, mali yapı, para-kredi, fiyatlar(Tabakoğlu, Türkiye iktisat, (130-184) (Tabakoğlu, İslam İktisadı, (143-147)
  11Osmanlı döneminde ekonomi politikalarının analizi, tarım, ticaret ve sanayiin gelişim seyri(Tabakoğlu, Türkiye iktisat, 187-193, 313- 340, 364-387), (Mehmet Genç, 43 vd)
  12Ara Sınav 2
  13-Osmanlı döneminde kamu kaynaklarının işletim sistemi (tımar, iltizam, emanet, malikane, esham uygulaması) -Osmanlı para ve finansman sistemi, ücret ve fiyat(Tabakoğlu, Türkiye iktisat, 292-306, 281, 288), (Mehmet Genç 186 vd ) (Tabakoğlu, Osmanlı Mali Tarihi, 244-274) (Tabakoğlu, Türkiye iktisat,391-430, 463-468) (Pamuk, 103-122, 155-180)
  14Osmanlı mali yapısının analizi: Hazine yönetimi, merkez maliyesi, tımar ve vakıf sistemi Osmanlı vergi sistemi 19. yüzyılda Osmanlı iktisat politikalarının dönüşümü, kurumsal reformlar, batı ekonomileri ile entegrasyon çabaları. 20. Yüzyıl İslam Ülkelerinin Ekonomik Görünümü, imkanlar, zorluklar.(Tabakoğlu, Türkiye iktisat, 292 vd, 299-301, 306-312) (Tabakoğlu, Osmanlı Mali Tarihi, 274 vd) (Tabakoğlu, Türkiye iktisat), (Mehmet Genç 87 vd), Pamuk, Türkiyenin 200 Yıllık…15-vd) Heyd, W, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, Charles Issawi, The Economic History of The Middle East 1800-1914, Roger Owen-Şevket Pamuk, 20. Yuzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi,
  15Final

  Değerlendirme Sistemi

  EtkinliklerSayıKatkı Payı
  Devam/Katılım
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Ödev
  Sunum/Jüri
  Projeler
  Seminer/Workshop
  Ara Sınavlar260
  Final140
  Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
  Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
  TOPLAM100

  AKTS İşyükü Tablosu

  EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
  Ders Saati133
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Sınıf Dışı Ders Çalışması133
  Derse Özgü Staj
  Ödev
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Projeler
  Sunum / Seminer
  Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
  Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
  Toplam İşyükü :
  Toplam İşyükü / 30(s) :
  AKTS Kredisi :
  Diğer NotlarYok