Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tarihi Yapılar Üzerinden İstanbul OkumasıMIM460024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüIşıl Çokuğraş Bağdatlıoğlu
Dersi Veren(ler)Nuran Kara Pilehvarian, Nur Urfalıoğlu, Alev Erkmen Özhekim, Zafer Sağdıç
Asistan(lar)ıAli Değirmenci, Selim Kılıçoğlu, Gözde Demir
Dersin Amacıİstanbul’un Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapılarının incelenmesi, mevcut tarihi kent dokusunun okunması
Dersin İçeriğiİstanbul’un Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapılarının incelenmesi, mevcut tarihi kent dokusunun okunması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Andreasyan, H. D., XVIII. Asırda İstanbul, notlar, Baha Matbaası, 1976. Altınay, R. A., Onuncu Asr-ı Hicri’de İstanbul Hayatı, Kültür ve Turizm, 1987. Altınay, R. A., Onbirinci Asr-ı Hicri’de İstanbul Hayatı 1592-1688, Enderun Kitabevi, 1988. Altınay, R. A., Hicri On İkinci Asırda İstanbul Hayatı: 1100-1200, Türk Tarih Encümeni, 1930. Akçura, G. Bir Şehr-i İstanbul Ki…, Oğlak, 2020. Akın,N., 19.yy.'ın 2. yarısında Galata ve Pera, Literatür Yayıncılık, 1998. Ataman,A., Bir Göz Yapıdan Külliyeye, Mimarlar Tasarım Yayını, 2000. Ayverdi, E. H. Osmanlı Mimarisinde Fâtih Devri, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü, 1972-89. Ayverdi, E. H., 19. Asırda İstanbul Haritası, İstanbul Fetih Derneği, 1958. Başgelen, N. Tarihi Fotoğraflarla İstanbul-Through Old Photographs, Arkeoloji ve Sanat 2017. Batur,A., Dünya Kenti: İstanbul (Habitat sergisi kataloğu), Tarih Vakfı Yayını, 1996. Batur A., ed., İstanbul Mimarlık Rehberi, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları. Bayrak, S. Bir Meydan Öyküsü Beyazıt: 1914-1964, İş Bankası, 2019. Behar, C. Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1494-2008), YKY. Belge, M. İstanbul Gezi Rehberi, İletişim, 2007. Billig, N. Istanbul: Informal Settlements and Generative Urbanism, Routledge, 2018. Can, C. İstanbul’un Yabancı ve Levanten Mimarları, Arketon, 2020. Cezar, M. Osmanlı Başkenti İstanbul, Erol Kerim Aksoy Vakfı, 2009. Crawford, F. M. İstanbul 1890, Ark Kitapları, 2019. Çelik.,Z., Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yayını, 1996. Çokuğraş, I., Bekâr Odaları ve Meyhaneler: Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân (1789-1839). İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2016. Derviş, P., Tanyeli U., Tanju, B. İstanbullaşmak: Olgular Sorunsallar Metaforlar, Garanti Galeri, 2009.
  • Duben, A.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Osmanlı Dönemi öncesi İstanbul’a dair bilgi edinme
  2. Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet döneminde kentin gelişimini ve mimari öğeleri tanımak
  3. İstanbul’un tarih içindeki fiziksel, kültürel ve toplumsal değişimini tartışmak
  4. Mevcut tarihi yapıların ve sürekliliklerin izini sürmek
  5. İstanbul’daki farklı mimari üslupları tanımak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Osmanlı Dönemi öncesinde İstanbul
3Fetih sonrası yapılar: Eski Saray, Fatih Külliyesi, askeri yapılar
4Klasik Osmanlı Dönemi: külliyeler
5Ticari yapılar: Hanlar, çarşılar
6Topkapı Sarayı
718. yüzyıl İstanbul’u: mesireler, çeşmeler, kütüphaneler, köşkler, kasırlar, Nuruosmaniye Cami
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
919. yüzyıl İstanbul’u: kışlalar, saraylar, saat kuleleri, mimari üsluplar
1019. yüzyıl İstanbul’u: rıhtımlar, Haliç köprüleri, yeni yapı türleri (tren istasyonları, apartmanlar, postaneler, bankalar, oteller)
11Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları: Florya Atatürk Deniz Köşkü, Kadıköy Halkevi, İMÇ, Zeyrek SSK Binası
12Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları: Hilton Oteli, İstanbul Belediye Sarayı, konutlar
13Öğrenci ödev sunuşları
14Öğrenci ödev sunuşları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok