Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kültürel Miras Alanlarının Korunmasında Yeni Kavram ve YaklaşımlarSBP531037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüOya Akın
Dersi Veren(ler)Oya Akın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKültürel ve doğal alanların korunması konusunda 1980’lerden itibaren planlama alanında gelişen yeni kavramların ve uygulamaların öğrenilmesidir.
Dersin İçeriğiDünya’da yenilikçiliğin, yaratıcılığın merkezi olan kentler bir taraftan istihdam için fırsatlar sunarken, diğer taraftan kontrolsüz bir kentleşme süreci yaşamaktadırlar. Bu kentlerin temel sorunu sosyo-kültürel ve mekânsal geçmişleriyle günümüz gelişmeleri arasındaki uyumu sağlamaktır. Planlama ve koruma alanında 1980’lerden beri bu konuda yeni kavramlar üretilmektedir. Kültürel peyzaj, tarihi kent peyzajı, kent arkeolojisi, yerin ruhu, toplumun mirası, alan yönetimi kavramları bu bakış açısıyla üretilen ve uygulama alanına geçirilmeye çalışılan kavramlardır. Kentsel koruma alanında uzmanlaşacaklar için bu güncel kavramlar bağlamında planlama ve tasarım yaklaşımları tanıtılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ahunbay, Z. (2019). Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri. YEM Yayın, İstanbul.
 • Bandarin, F., van Oers, R. Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage, Wiley-Blackwell, 2014.
 • Bigio, A. G., M. Catalina Ochoa ve R. Amirtahmasebi (2014) Climate-Resilient, Climate Friendly World Heritage Cities, World Bank Group, USA, 2014.
 • Conservation Perspectives: The GCI Newsletter, Spring 2013: Conserving Modern Architecture.
 • Delafons, J. (2005). Politics and Preservation. E & FN Spon, London.
 • Dinçer İ. , Enlil Z. (2017) "A Reading of Istanbul’s Protected Sites Through the Lenses of Cultural Landscapes and Historic Urban Landscapes", in: Conservation of Cultural Heritage in Turkey, Z.Ahunbay, D. Mazlum, Z. Eres, Eds., Ege Yayınları,
 • Dinçer, İ. (2013). “Kentleri Dönüştürürken Korumayı ve Yenilemeyi Birlikte Düşünmek: Tarihi Kentsel Peyzaj Kavramının Sunduğu Olanaklar”, ICONARP, International Journal of Architecture and Planning, Volume 1,(Issue 1), s. 22-40.
 • Dinçer, İ.; Enlil, Z. (2012). Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve ‘Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri - Faro Sözleşmesi’nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma. Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 47-56.
 • Dinçer, İ. (2010). “Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol Alanından Yenileme Alanına…”. Dilek Özdemir (Der.), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss. 225-255.
 • Douet, J. (ed.), Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation, Carnegie Publishing, 2012.
 • Enlil, Z. “Kent / Kimlik / Bellek Bağlamında Korumanın Politikası: Bologna Örneği” Hayden, D. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History, MIT Press, 1997.
 • Jokilehto, J. (1999). A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Köksal, G. İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri, yayınlanmamış doktora tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2005.
 • Luxen, J.L. (2004). Reflections on the Use of Heritage Charters and Conventions. http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/19_2/feature.html
 • Madran E. ve Alptekin A. H. (2009). Korumada Yeni Tanımlar Yeni Kavramlar: Kültürel Peyzaj, Ankara: Mimarlar Odası Yayınları
 • Mazlum, D., Ahunbay, Z., Kahya, Y. (ed). Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage, ICOMOS International Symposium 18-19 May, 2002, Proceedings Book, YEM Yayınları, 2006.
 • Nottingham City Centre Urban Design Guide (2009), Nottingham City Council, http://urbed.coop/sites/default/files/Nottingham%20City%20Centre%20Urban%20Design%20Guide%20Part2.pdf
 • Oers, R., (2010). Managing Cities and the Historic Urban Landscape Initiative: an Introduction. World Heritage Papers27: Managing Historic Cities, UNESCO World Heritage Centre
 • Omay Polat, E., Modern Mimarlık Mirasını Onaylamak: Yasal Süreç ve Tescil Kararlarına Bakış, Mimarlık Dergisi, sayı 340, Mart-Nisan 2008.
 • Prudon, T. Preservation of Modern Architecture, Wiley & Sons, 2008, New Jersey
 • Roders, A. P., Bandarin, F. (Ed) (2019). Reshaping Urban Conservation, The Historic Urban Landscape Approach in Action. Singapur: Springer.
 • Rodwell, D. (2007). Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing, London.
 • Rothschild, A. ve Wall, D. (2008). Urban Archaeology. Pearsall, Deborah M, (Ed). Encyclopedia of Archaeology içinde. Elsevier.
 • The Edinburgh Standarts for Urban Design (2003), The Planning Committee City of Edinburgh City Council, ISBN 1-85191-051-4,UK.
 • http://www.rudi.net/files/Urban_Design_Standards.pdf
 • http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/pich.htm
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kültürel ve doğal alanların korunması konusunda güncel kavramları tanıma imkanı sunar.
 2. Kültürel ve doğal değerlerin ve alanların korunmasının yeni bakış açılarıyla kavranmasını sağlar.
 3. Kültürel ve doğal değerlerin korunmasına yönelik dünya ve Türkiye örnekleri hakkında bilgi verir.
 4. Kültürel miras koruma alanındaki güncel sorunlara değinir.
 5. Kültürel ve doğal değerlerin ve alanların korunması konusunu planlama pratiği içinde tartışma ve çözüm arama bilgi ve becerisini geliştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders içeriği, 1980 sonrası kentleşme–koruma-planlama ilişkileriYok
2Sürdürülebilir gelişme ve tarihi kentlerMakale
3Kültürel peyzaj kavramıMakale
4Yıl içi ödev hazırlık: Davetli seminerYıliçi ödev hazırlık
5Yıl içi ödevi sunuşHazırlık
6Tarihi kent peyzajı kavramı Makale
7Kent arkeolojisi kavramıMakale
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Modern mimarlık mirası ve endüstri mirasıMakale
10Yıl içi ödev hazırlık: Davetli seminerYıliçi ödev hazırlık
11Toplumun mirası kavramıMakale
12Dünya miras Alanı Yönetimi kavramıMakale
13Seminer sunuşu - Grup 1Hazırlık
14Seminer sunuşu - Grup 2Hazırlık
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1420
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop120
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer190
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok