Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uçak Sistem TanımaAVİ511437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Aviyonik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimDisiplinler Arası Bölüm
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDinamik sistemler için, hava araçlarına özel vurgu yapılarak, sistem analiz ve tanıma yöntemlerinin tanıtılması.
Dersin İçeriğiDavranışlarının gözlenmesiyle sistemlerin matematik modellerinin elde edilmesi; zaman serileri; durum uzayı; giriş-çıkış modeli; model yapıları; parametrik hale getirme ve tanınabilirlik; parametrik olmayan yöntemler; parametre kestiriminde kestirim hataları; yakınsama; tutarlılık ve asimptotik dağılım; maksimum benzerlik kestirimi; yinelemeli kestirim; Kalman filtreleriyle sistem kestirimi; model yapısı ve mertebesinin kestirimi; pratik huşular, vaka çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ljung, Lennart. System Identification: A Theory for the User. 2nd Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998. ISBN: 0136566952
  • Vladislav Klein and Eugene A. Morelli, Aircraft System Identification: Theory and Practice 1st Edition, AIAA, 2006, ISBN: 1-56347-832-3
  • Brian L. Stevens, Frank L. Lewis, Eric N. Johnson, Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems 3rd Ed, Wiley, 2016 ISBN-13: 978-1118870983
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ölçülen verilerden zaman ve frekans tanım bölgesinde model kurmayı öğreneceklerdir.
  2. Başta hava araçları olmak üzere dinamik sistemlerin durum uzayında temsil edilmeleri konusunda özgüven kazanacaklardır.
  3. Dinamik sistemlerin davranışlarının matematiksel analizinde beceri kazanacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sistem Tanımlamaya Giriş, bilinen sistem ve sinyal analiz tekniklerinin tekrarı. Zamanla Değişmeyen (LTI) sistemlerin tekrarı. Bir dinamik sistem olarak Hava araçlarına genel bakış.
2Benzetim çalışmaları, tahmin ve kontrol problemleri: Kontrolörler, Gözleyiciler ve Benzetimleri
3Sistem analiz algoritmaları: çıkarım ve gelişimi. Stokastik ve Stokastik Olmayan
4Rastgele değişkenler ve Stokastik Süreçler. Sinyal ve Sistemler ve İlgili Konular. Model parametrizasyonu ve tahmini
5Parametrik olmayan tanımlama: Darbe ve birim basamak cevabı; Korelasyon metodu; Spektral analiz
6Doğrusal Regresyon: En küçük kare kestirimi; En küçük kare metodunun istatistiksel analizi; Model boyutlarını oluşturma
7Giriş Sinyalleri: Genel olarak kullanılan sinyaller: Spektral özellikler; Kalıcı uyartım; Parametre Tahmini: Tahmin hatasının küçültülmesi; Tanımlanabilirlik, Tutarlılık, öndeğerlilik (bias); En küçük kareler yöntemi
8Ara Sınav 1
9Tanımlama Algoritmaları: Tahminleri hesaplama; Öngörülü Tahmin; Kalman Filtresine Giriş
10Uygulamada Tanımlama: Örneklemeden dolayı meydana gelen aynalama (örtüşme) olayı; Kapalı çevrim sistem verisi; Model Derecesi Tahmini
11Sınırlı ama Bilinmeyen Bozucular: Kötü Durumda Tanımlama; Optimal Algoritma
12Sınırlı ama Bilinmeyen Bozucular (devam): Optimal Girişler; Dayanıklılık Durumu
13Adaptive Systems: Certainty Equivalence; Stability Issues in Time-varying Systems; Stability of an Adaptive Systems
14Vaka Çalışması: bir uçağın dinanimlerinin tanınması ve modellenmesi Yeni örnek uygulamalar; öğrenci sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev68
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler140
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok