Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uçak Dinamikleri ve KontrolüAVİ511237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Aviyonik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimDisiplinler Arası Bölüm
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAviyonik yüksek lisans programında eğitim gören öğrencilere aviyonik sistemlerin dinamiği ve kontrolü hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiGiriş (aviyonik araçlar ve kontrol). Matematiksel ön bilgiler 1(matris cebri, transfer fonksiyonları, diferansiyel denklemler, blok diagramları), matematiksel önbilgiler 2(uçak dinamik denklemleri, aerodinamik), eksen sistemleri ve notasyon(eular açıları ve sabit eksenler, eksen dönüşümleri, referans geometri). Yanal ve uzunlamasına dinamikler, uçağa ait statik ve dinamik karakteristikler. Ayar dengesi ve ayar dengesi şartlarının hesabı. Yatay-uzlamsal kararlılık. Dinamik denklemlerin yerel doğrusallaştırılması ve lineer dinamikler için çözüm teknikleri. Kapalı çevrim kavramı ve kararlılık. Kontrol için analiz ve tasarım teknikleri 1( açık ve kapalı çevrim analiz ve performansı, kök yer eğrisi tekniği). Kontrol için analiz ve tasarim teknikleri 2(pid ve lag-lead kompenzator tasarimi). Yanal ve uzlamsal dinamiklerin kontrol cevaplarinin doğrusal olmayan ve bozucu etkiler altinda analiz edilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012.
  • Langton, Roy. Stability and control of aircraft systems: introduction to classical feedback control. Vol. 16. John Wiley
  • Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015.
  • Khalil, Hassan K. Nonlinar Systems. Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, uçuş dinamikleri ve kontrol konularında temel bilgileri kazanacaklardır.
  2. Öğrenciler, uçuş dinamiklerine sahip mekanik sistemlerin çalışma prensiplerini irdeleyebilecek beceriyi kazanacaklardır.
  3. Öğrenciler, aviyonik sistemlerin dinamik tepkilerini analiz edebilme becerisi kazanacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GİRİŞ(AVİYONİK ARAÇLAR VE KONTROL). Bölüm 1: Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012. Bölüm 1: "Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015".
2MATEMATİKSEL ÖN BİLGİLER 1(MATRİS CEBRİ, TRANSFER FONKSİYONLARI, DİFERANSİYEL DENKLEMLER, BLOK DİAGRAMLARI), Bölüm 1: " Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012". Bölüm 2: "Langton, Roy. Stability and control of aircraft systems: introduction to classical feedback control. Vol. 16. John Wiley & Sons, 2006".
3MATEMATİKSEL ÖNBİLGİLER 2(UÇAK DİNAMİK DENKLEMLERİ, AERODİNAMİK), Bölüm 1: " Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012". Bölüm 2: "Langton, Roy. Stability and control of aircraft systems: introduction to classical feedback control. Vol. 16. John Wiley & Sons, 2006". Bölüm 2: "Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015".
4EKSEN SİSTEMLERİ VE NOTASYON(EULAR AÇILARI VE SABİT EKSENLER, EKSEN DÖNÜŞÜMLERİ, REFERANS GEOMETRİ). Bölüm 2: " Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012". Bölüm 2: "Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015".
5YANAL VE UZUNLAMASINA DİNAMİKLER, UÇAKLARA AİT STATİK VE DİNAMİK KARAKTERİSTİKLER. Bölüm 2:"Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015". Bölüm 3: " Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012".
6AYAR DENGESİ VE AYAR DENGESİ ŞARTLARININ HESABI.Bölüm 3:" Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012".
7YATAY-UZLAMSAL KARARLILIK.. Bölüm 3: " Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012".
8Ara Sınav 1
9ARA SINAV
10KAPALI ÇEVRİM KAVRAMI VE KARARLILIK. Bölüm 9: " Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012". Bölüm 3:" Langton, Roy. Stability and control of aircraft systems: introduction to classical feedback control. Vol. 16. John Wiley & Sons, 2006."
11KONTROL İÇİN ANALİZ VE TASARIM TEKNİKLERİ 1 (AÇIK VE KAPALI ÇEVRİM ANALİZ VE PERFORMANSI, KÖK YER EĞRİSİ TEKNİĞİ).Bölüm 3: " Langton, Roy. Stability and control of aircraft systems: introduction to classical feedback control. Vol. 16. John Wiley & Sons, 2006." Bölüm 4:"Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015".
12KONTROL İÇİN ANALİZ VE TASARIM TEKNİKLERİ 2 (PID VE LAG-LEAD KOMPENZATOR TASARIMI). Bölüm 3: " Langton, Roy. Stability and control of aircraft systems: introduction to classical feedback control. Vol. 16. John Wiley & Sons, 2006." Bölüm 4: "Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015".
13YANAL VE UZLAMSAL DİNAMİKLERİN KONTROL CEVAPLARI. Bölüm 6,7 ve 9:" Cook, Michael V. Flight dynamics principles: a linear systems approach to aircraft stability and control. Butterworth-Heinemann, 2012". Bölüm 5 ve 6:Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015".
14YANAL VE UZLAMSAL DİNAMİKLERİN KONTROL CEVAPLARININ DOĞRUSAL OLMAYAN VE BOZUCU ETKİLER ALTINDA ANALİZ EDİLMESİ.Bölüm 5:" Langton, Roy. Stability and control of aircraft systems: introduction to classical feedback control. Vol. 16. John Wiley & Sons, 2006." Bölüm 7: "Stengel, Robert F. Flight dynamics. Princeton University Press, 2015". Bölüm 8,9 ve 10: "Khalil, Hassan K. Nonlinar Systems. Prentice-Hall, New Jersey, 1996."
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev68
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler140
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok