Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Beden İmgeleriBSP241134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüRıfat ŞAHİNER
Dersi Veren(ler)Rıfat ŞAHİNER
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBeden ve Performans sanatının doğasını, avangard niteliğini, özellikle son yüzyıldır beden ve mekan politikalarındaki değişimleri, karakteristikleri görünür kılmak. Modern ve Postmodern dönemde ortaya çıkan perfomatif yönelimleri incelerken, bu işlerin türediği koşulları kavramak, disiplinlerarasılık olgusunu irdelemek, Postmodern dönemde ortaya çıkan yeni estetik ölçütleri ve teknoloji-sanat, sanat-çevre, endüstri-sanat gibi ilişkileri değerlendirebilmek.
Dersin İçeriğiBeden algısı ve ona bakış, tarihsel dönemler boyunca farklılaşmakta, sosyal, psikolojik değişimler ve teknolojik yenilikler çeşitli algı düzeylerini beraberinde getirmektedir. Şu anda neredeyiz? Hangi bedenden bahsediyoruz ve onu nasıl algılıyoruz? 21. yüzyıl beden imgelerine dair bir anlayışa varmak için, zaman içinde adım adım inşa edilen çeşitli anlamlar arasında yolculuk etmemiz gerekiyor. Teknolojik bedenler ile sanatsal vizyonların hayal ettiği bedenler arasında nasıl bir fark buluyoruz? Günümüzde teknolojik vizyonların şekillendirdiği beden deneyimi bizi nasıl onu tasavvur etmeye zorluyor? Çağdaş sanatçının yeniden yönlendirdiği ve yeniden tasavvur ettiği beden ile 19. yüzyılda tasavvur ettiği beden arasında ne gibi benzerlikler buluyoruz?
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Şahiner, Rıfat; Sanatta Postmodern Kırılmalar, Ütopya Yayınları, 2013
 • Şahiner, Rıfat. Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi, Ütopya Yayınları, 2015
 • Işık, Emre. Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine, Bağlam Yayınları,1998
 • Ed. Ahu Antmen. Sanat/Cinsiyet, Sanat Tarihi ve Feminist EleştiriKolektif, İletişim Yayınları, Sanat Hayat Dizisi, sayı 13, İstanbul, 2008
 • Sennett, R. Ten ve Taş Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, Metis Yayınları, 2016
 • Ergüven, M., Pusudaki Ten, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, günümüzde performans sanatçısının yeniden kurguladığı bedenle 19.yy’da temsil edilen beden arasındaki farklılıkları irdeleyebilecektir.
 2. Beden ile bedenlerarasılık konusunda literatür taraması yapabilecektir.
 3. Farklı disiplinlerin gözünden bir kurgu oluşturabilme bilgi ve becerilerini kazanabilecektir.
 4. Tarihsel olarak bedenin nasıl kurgulandığını, kültür ve sanatta bedenin nasıl bir temsiliyet üzerinden ele alındığını kavranacaktır.
 5. Bedenin perfomatif bir malzeme olarak olanakları ve güncel sanat içinde bedenin sorunsallaştırılması üzerine çalışmalar ortaya konacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-143345
PÇ-231423
PÇ-344434
PÇ-453554
PÇ-521222
PÇ-634434
PÇ-745445
PÇ-854454
PÇ-934334
PÇ-1031434

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Rönesans'tan Modern Çağa dek Batı Sanatı'nda Beden İmgesi
2Mekanik Bedenler: Fütürist Performanslar, Sanat ve Ajitasyon
3Dadaist Performanslar, Absürtlük ve Avangard Eylemler
4Beden ve Sessizlik: John Cage, Black Mountain Collage, David Tudor, Rauschenberg ve Merce Cunningham
5Alan Kaprow ve Red Grooms, Jim Dine, Claes Oldenburg'un happeningleri
6Beden ve Boşluk: Yves Klein ve Antropometrik Uygulamalar
7Beden ve Doğa İlişkisi Üzerine: Ana Mendieta
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çağdaş Sanatta Beden ve Ritüelistik Yaklaşımlar
10Beden ve Persona: Cindy Sherman
11Beden ve Ekolojik Bilinç: Beuys ve Sosyal Heykel
12Beden ve Dayanıklılık. Marina Abramovic
13Sanatta Transhümanizm
14Sanatta Siborg ve Sibernetik Bedenler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok