Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Sanatı 1SYP217123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk ve Osmanlı Sanatı’nda mimarlık ve diğer sanat yapıtlarına ilişkin temel kavramlar ile tasarım ve teknik özelliklerinin, estetik değerlerinin öğretilmesi , sanat ürünlerinin döneminin kültür – sanat ortamı ve sanatçı ilişkisi içinde değerlendirilmesinin sağlanması.
Dersin İçeriğiİslam’dan önce Türklerde sanat, İslam’dan sonra Türklerde sanat, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu sanatı; Anadolu’ya yerleşim; Anadolu Selçuklu Sanatı, Beylikler Dönemi Sanatı ve Osmanlı Sanatı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi A.Ş., İstanbul 1999.
 • ARSEVEN, C. E., Türk Sanatı, Cem Yayınevi, Karaca Matbaası, İstanbul 1973.
 • CAN. Y., GÜN, R., Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2015
 • ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatı (İç Asya’da Türk Sanatının Doğuşu ve Gelişimi), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2017
 • DIEZ, E. - O. ASLANAPA, Türk Sanatı, Edebiyat Fakültesi Yayınları, no: 627.
 • DİYARBEKİRLİ, Nejat, “Türk Sanatının Kaynaklarına doğru”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma Ve İncelemeleri II, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Yayını, Milli Eğitim Basımevi , İstanbul 1969.
 • EBERHARD, W., Çin’in Şimal Komşuları.
 • KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, Düzeltilmiş ve Genişletilmiş 13. Baskı, Bayrak Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul 1995.
 • KOLLEKTİF., Erken Osmanlı Sanatı ve Beyliklerin Mirası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002
 • KUBAN, D., Türk İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2010
 • --------------., 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1970
 • ORKUN, Hüseyin Namık, Eski Türk Yazıtları, İstanbul I 1936, II 1939, III 1940, IV 1941. ÖGEL, B., İslâmiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, II. Baskı Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984, 1993.
 • ÖNEY, G., Beylikler Devri Sanatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları
 • ÖZKEÇECİ, İlhan, Zamanı Aşanlar-IX.yyıla Kadar Türk Sanatı-, İstanbul 2004.
 • -----------------------., Doğu Işığı, VII.-XIII. Yüzyıllarda İslam Sanatı, Yazıgen İstanbul, 2006
 • ÖZTUNA, Yılmaz, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, C. I, Hayat Yayınları, Tifdruk Matbaacılık A.Ş., 1963.
 • STRZYGOWSKİ, Jozef., “Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi” Eski Türk Sanatı ve Avrupa’ya Etkisi, İş Bankası Kültür Yayını, Birinci Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • TOGAN, Zeki Velidi, Umumi Türk Tarihine Giriş, C. I (En Eski Devirlerden XVI. Asra Kadar), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1946, 1970.
 • ORTAASYA’DAN ANADOLU’YA TÜRK SANATI VE KÜLTÜRÜ, (Der. Çoruhlu, Y., Türkmen, N., Seçgin, N., Yılmaz, A.) Yeni Türkiye Yayınları, 2006
 • TEMATİK ANSİKLOPEDİ (Kollektif, Milliyet Gazetesi) Türk Sanatı, 6.cilt
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanatta geçmiş ve gelecek ilişkisini kurabilmek.
 2. Geleneksel kültürel ve sanatsal veriler üzerinden çağdaş tasarım ve yaratıya yönelik yeni yorumlar yapabilmek.
 3. Türk Sanatında mimarlık ve diğer sanat eserlerine ilişkin temel kavramlar ile tasarım ve teknik özelliklerini, estetik değerlerini değerlendirebilmek.
 4. Sanat ürünlerinin döneminin kültür – sanat ortamı ve sanatçı ilişkisini gözlemleyebilmek.
 5. Türk sanatının bugününü değerlendirebilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İslam’dan önce, Türk devletlerinde siyasal, sosyal, ekonomik durum, din ve kültürel yapı. Saka (İskit) ve Hun Sanatları;süsleme, estetik değerler dönem özellikleri, etki alanları.
2Göktürk sanatı; strüktür, malzeme, süsleme, estetik değerler. Resim, heykel, dekoratif sanatlarda tasarım, kompozisyon, teknik, kurgu
3Uygurlar’da sanat: mimarlık, strüktür, malzeme, süsleme, dönem özellikleri, etki alanları. Resim, heykel, dekoratif sanatlar.
4İslam sonrası Türk Sanatı- Karahanlı ve Gazneli devri: mimari eserler, yapı özellikleri, malzeme, süsleme ve etki alanları. Resim, heykel, dekoratif sanatlar.
5Büyük Selçuklular ’da sanat; mimarlık ve bezeme, dönem özellikleri, sanatta etkileşim alanları, çini, keramik, resim, minyatür, hat ve dokuma sanatlarında tasarım, biçim, desen ve estetik değerler
6Anadolu’nun fethi; Anadolu Selçuklu Devleti öncesinde Anadolu’da siyasal, sosyal, ekonomik, dini, kültürel yapı, sanatsal veriler
7Anadolu Selçuklu döneminde siyasal merkez ve sanat merkezleri, diğer kültürlerle ilişkiler, mimarlık, mimarlığa bağlı bezeme, malzeme ve estetik değerler Anadolu Selçuklularında çinicilik ve keramik ;biçim, renk ve teknik özellikler.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Anadolu’da Beylikler Dönemi Sanatı, mimarlık, süsleme ve el sanatları, bölgesel özellikler, etkileşim alanları
10Osmanlı Sanatında erken dönem; mimarlık, süsleme ve el sanatlarında geleneksel uygulamalar ve yeni arayışlar, sentezler
11Osmanlı Sanatı’nda Klasik dönemde kültür- sanat ortamı, mimarlık ve örnekler
12Mimar Sinan ve Eserleri
13Klasik dönemde, mimari süslemede ve el sanatlarında genel dönem özellikleri ve örneklendirmeler, etki alanları
14Osmanlı Sanatı’nda Klasik dönem sonrası, Batı ile Doğu’nun siyasal ve kültürel açıdan yeniden karşılaşması, sanatta yeni değerler ve uygulamalar.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok