Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yazma YöntemleriSYP106233220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin Koordinatörüİsmail Erim Gülaçtı
Dersi Veren(ler)İsmail Erim Gülaçtı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıLisans eğitimi düzeyindeki araştırma yazma yöntemleri dersi, öğrencilere araştırma becerilerini geliştirme ve akademik yazma sürecini anlama konusunda kapsamlı bir perspektif sunmayı amaçlar. Bu ders, öğrencilerin bilimsel araştırma yapma sürecini anlamalarını ve etkili bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamayı hedefler. Dersin birinci amacı, öğrencilere bilimsel araştırmanın temel unsurlarını tanıtmaktır. Araştırma konusu belirleme, literatür taraması, araştırma sorusu oluşturma, hipotez geliştirme gibi adımların nasıl yapılacağına dair kapsamlı bir bilgi sunulur. Ayrıca, doğru ve güvenilir kaynakları bulma, veri toplama ve analiz etme becerileri de öğretilir. İkinci olarak, araştırma yazma sürecinin önemli bir aşaması olan veri analizi ve yorumlama becerileri üzerinde durulur. Öğrencilere, elde ettikleri verileri etkili bir şekilde analiz etme, sonuçları yorumlama ve istatistiksel araçları kullanma konusunda pratik yapma fırsatı sunulur. Bu, öğrencilerin araştırmalarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmalarına yardımcı olur. Üçüncü olarak, dersin amacı, öğrencilere etkili bir şekilde akademik metin yazma becerileri kazandırmaktır. İyi bir araştırma yazısının nasıl olması gerektiği, düzgün bir yapılandırma, akıcı bir anlatım, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması gibi konular ele alınır. Ayrıca, yazma sürecinde kaynakları doğru şekilde atıf yapma ve intihal riskinden kaçınma konularına da odaklanılır. Son olarak, bu ders, öğrencilere eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Araştırma yazma süreci, öğrencilerin bilgi toplama, analiz etme ve sonuç çıkarma becerilerini kullanmalarını gerektirdiğinden, bu becerilerin geliştirilmesine yönelik pratik yapma imkanı sunar. Tüm bu amaçlar bir araya geldiğinde, lisans eğitimi düzeyindeki araştırma yazma yöntemleri dersi, öğrencilere bilimsel araştırma sürecini anlama, etkili bir şekilde uygulama ve akademik metin yazma becerilerini geliştirme konularında temel bir eğitim sunar. Bu ders, öğrencilerin gelecekteki akademik çalışmaları ve kariyerleri için önemli bir temel oluşturur.
Dersin İçeriği- BÖLÜM 1 - BİLİM VE BİLİMSEL BİLGİ - BÖLÜM 2 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAVRAMI VE TÜRLERİ - BÖLÜM 3 - BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI - BÖLÜM 4 - LİTERATÜR TARAMASI - BÖLÜM 5 - PROBLEM VE HİPOTEZ CÜMLELERİ - BÖLÜM 6 - EVREN VE ÖRNEKLEM - BÖLÜM 7 - DEĞİŞKEN - BÖLÜM 8 - VERİ TOPLAMA ARAÇLARI-ANKET - BÖLÜM 9 - VERİ TOPLAMA ARAÇLARI-GÖRÜŞME - BÖLÜM 10 - GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK - BÖLÜM 11 - BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - BÖLÜM 12 - KISITLILIKLAR VE SINIRLILIKLAR - BÖLÜM 13 - BAŞLICA KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ - BÖLÜM 14 - BİLİMSEL ETİK - BÖLÜM 15 - BAZI SOMUT ÖNERİLER
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. The student develops skills to understand and apply the basic steps of the scientific research process.
  2. The student develops his/her skills in literature review and analysis of sources.
  3. The student can learn and apply data collection and analysis methods.
  4. The student develops academic writing skills and gains the ability to write research papers.
  5. The student develops critical thinking skills and gains the ability to evaluate research results.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1BİLİM VE BİLİMSEL BİLGİ
2BİLİMSEL ARAŞTIRMA KAVRAMI VE TÜRLERİ
3BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI
4LİTERATÜR TARAMASI
5PROBLEM VE HİPOTEZ CÜMLELERİ
6EVREN VE ÖRNEKLEM
7DEĞİŞKEN
8Ara Sınav 1
9VERİ TOPLAMA ARAÇLARI-ANKET
10VERİ TOPLAMA ARAÇLARI-GÖRÜŞME
11GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
12BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
13KISITLILIKLAR VE SINIRLILIKLAR
14BAŞLICA KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMLERİ ve BİLİMSEL ETİK
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok