Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat SosyolojisiGRA327022200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Grafik Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüBurak Boyraz
Dersi Veren(ler)Burak Boyraz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencileri sanat pratiklerini siyasal, tarihsel, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla çözümleyen yaklaşımlarla tanıştırmak; öğrencilerin güncel sanat işlerini yorumlarken toplumsal alanla bağ kurmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSanat, toplum ve politika ilişkisinin tarihsel olarak incelenmesi, Sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Walter Benjamin, “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar, YKY, İstanbul, 2013
  • Theodor Adorno, “Kültür Endüstrisi”, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, İletişim Yayınları, Ankara
  • Pierre Bourdieu, Televizyon Üzerine, YKY, İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Tarihsel gelişim çerçevesi içinden bugünün dijital iletişim teknolojilerine yönelik altyapıyı açıklayabilir.
  2. Kuramsal bağlamda dijital medyayı geleneksel medyadan ayırt edebilir.
  3. İletişim teknolojilerinin topluma nasıl yayıldığını tartışabilir.
  4. Dijital medyanın hangi yollarla tüketildiğini ve bunun etkilerini açıklayabilir.
  5. Sanal ortamlarda bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiğini tartışabilir.
  6. Sanal topluluklar içinde onların kapsamını eleştirel olarak analiz edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında genel bilgi verilmesi, ders planı ve gereklilikleriNA
2Sanat sosyolojisi kavramı ve geişimi NA
3Sanat sosyolojisinin amaçlarının ve kapsamıNA
4Modernizm öncesi sanat anlayışı ve toplumla ilişkisiNA
5Modernizm ve sanatNA
6Sanat sosyolojisinde faklı yaklaşımlar: Frankfurt Okuluna girişNA
7Frankfurt okuluNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9NA
10Kültür endüstrisi, etkileri, sonuçlarıNA
11Popüler sanatNA
12Ara Sınav 2NA
13Televizyonun topluma etkisi: Eleştirel bir yaklaşımNA
14Sanat ve tüketim çağıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer62
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok