Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
GöstergebilimGRA222022200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Grafik Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüNur CEMELELİOĞLU ALTIN
Dersi Veren(ler)Nur CEMELELİOĞLU ALTIN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDilbilim ve göstergebilimin temel kavramlarını ele almak Göstergebilim ve tasarım ilişkisini tartışmak Gösterge türlerini incelemek ve uygulama çalışmaları yapmak Fotoğraf, resim ve hareketli görüntü gibi farklı sanat ve tasarım alanlarındaki çalışmaları çözümlemek
Dersin İçeriğiGöstergeler yoluyla anlam oluşturulması süreci incelenecektir. Kodlar, mit ve hikayelerin özellikle grafik tasarımdaki önemi vurgulanarak çeşitli yöntemler yoluyla uygulama çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • M. McLuhan, Understanding Media.
 • Umberto Eco (1986). Semiotics and the philosophy of language, Indiana University Press.
 • Umberto Eco, A Theory of Semiotics
 • Daniel Chandler. (2007). Semiotics: The Basics, Routledge.
 • Semiotics for Beginners, Daniel Chandler: http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/
 • Mehmet Rifat, (2009), Gösterge biliminin ABC'si İstanbul:Say Yayınları, 2009
 • David Crow, Visible Signs: An introduction to semiotics; AVA Publishing;
 • Durmuş Akbulut, Resim Neyi Anlatır.
 • Patrick De Rynck, Resim Nasıl Okunur.
 • Roland Barthes, Göstergeler İmparatorluğu.
 • Marshal Mcluhan, Global Köy
 • Roland Barthes, Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik.
 • Peter Bøgh Andersen (1990), A Theory of Computer Semiotics: Semiotic Approaches to Construction and Assessment of Computer Systems
 • Patrick Kiernan (2018), Language, Identity and Cycling in the New Media Age.
 • Christian Metz , Film Language: A Semiotics of the Cinema.
 • Jean Baudrillard Simülakrlar ve Simülasyon
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Göstergebilim ile ilgili kavram ve araştırmacıları öğrenir.
 2. Anlamın oluşumunda ve yayılımında göstergelerin önemini kavrar.
 3. Göstergebilimin tasarım sürecindeki önemini kavrar.
 4. Göstergelerden faydalanarak nasıl daha etkili tasarım yapabileceğini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında genel bilgi, ders planı ve gereklilikleri.NA
2Göstergebilime giriş, temel kavramlarNA
3Saussure ve Pierce tarafından geliştirilen modeller.Gösterge Türleri. Yapısalcılık, Post-yapısalcılık.NA
4Göstergebilimde Düz Anlam-Yan Anlam ve kodlar. NA
5Göstergelerin Oluşum Süreci. Göstergebilimde metafor ve mitler. NA
6Göstergebilimde anlam, içerik ve göstergelerin dilbilimsel karşılıkları. Anlam ve kültür ilişkisi. NA
7Sanat tarihinde göstergebilim.NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9NA
10 Göstergebilimin iletişim süreci içerisindeki rolü, mesajın iletimi, yorumlama ve sentez. Reklamcılıkta göstergebilimin yeri. NA
11Göstergebilim ve tipografi. Yazı ve görselin ile birlikte kullanımı ve anlam ilişkisi. NA
12Göstergebilim ve insan-bilgisayar etkileşimi. Gösterge ve sembollerin arayüz tasarımı içerisindeki yeri. Bilgisayar grafikleri ve yönlendirmeler. Pierce’ın enformasyon teorisi. NA
13Göstergebilimde anlamın oluşumu: Değer, Sıralama / Dizim ve Paradigma kavramları. NA
14Yeni medya ve göstergebilim ilişkisi. NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer62
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok