Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mitoloji ve İkonografiGRA217022200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Grafik Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1. Farklı kültürlere ait mitolojik ve ikonografik öğeleri öğrenmek ve Sanat tarihi içerisindeki eserleri bu bağlamda incelemek ve çözümlemek
Dersin İçeriğiSanat ve tasarım alanında yapılan çalışmalarda halen sık sık gönderme yapılan mitolojik ve ikonografik öğeler dünyanın pek çok farklı kültüründe bulunmaktadır. Ders kapsamında tarihsel süreçte çeşitli kültürlerin sahip olduğu mitolojik ve ikonografik eserler incelenerek sanat ve tasarımdaki yansımaları aktarılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert
  • AGİZZA, R., Antik Yunan'da Mitoloji Masallar ve Söylenceler, (Zühre İlkgelen Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2009 BARTHES, R., Çağdaş Söylenler (Mythologies) Tahsin Yücel (Çev.), Metis Kitap, İstanbul, 2014 BOARDMAN, John., Yunan Sanatı, Homer Kitabevi, 2005 BOARDMAN, J., GIRARD, R., CAMPELL, Joseph., Batı Mitolojisi Tanrının Maskeleri, Imge Kitabevi, 1992 -----------------., Yaratıcı Mitoloji: Tanrının Maskeleri, İmge Kitabevi, 2003 -----------------., Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınevi, 2000 CAN, Şefik., Yunan Mitolojisi CARPENTER, T. H., Antik Yunan'da Sanat ve Mitoloji, Bensen B M Ünlüoğlu (Çev.), Homer Yayınları, İstanbul, 2002 CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, De Ki Basım yayım ELHÜSEYNİ, N., Mitoloji, NTV Yayınları, İstanbul, 2015 ELİADE, M., Dinler Tarihine Giriş, (Çev. Lale Arslan Özcan), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2009 ---------------., Mitlerin Özellikleri, (çev. Sema Rifat), Alfa Yayınları, 2017 ---------------., Kutsal ve Kutsal Dışı (çev. Ali Berktay), Alfa Yayınları, 2017 ESTİN, C., LAPORTE, H., Yunan ve Roma Mitolojisi, Musa Eran (Çev.), TÜBİTAK Yayınları, 2013 FRAZER, James, G., Altın Dal, Payel Yayınevi, 1-2 Cilt JOYCE, J., Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, YKY -------------., Ulysses, YKY, 1996 KUÇURADİ, İ., Sanata Felsefeyle Bakmak, Ayraç yayınevi, 3.baskı,1999 LOYD, S., Türkiyenin Tarihi, TÜBİTAK, çev. Ender Varinlioğlu, 1997 NİETZCHE, F., Yunanların Trajik Çağında Felsefe, Elif Yayınları, 1963 ------------------., Tragedyanın Doğuşu, Ataç Kitabevi, 1965 NIETZCHE, F., ELİOT, T. S., Çorak Ülke-Dört Kuartet, Adam Yayınları 1990 ROSENBERG, Donna., Dünya Mitolojsi, İmge Kitabevi, 3. Baskı, 2003 TECİMER, Ö., Sinema Modern Mitoloji, Plan B, 2005 THOMSON, George., Aiskhylos ve Atina, Payel Yayınevi, 1990 ---------------------------., İnsanın Özü, Payel Yayınevi, 5.baskı 1998 ---------------------------., Roland ve Françoise Etıenne, Antik Yunan: Bir Keşfin --------------------------., Egon Friedell, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, 1994 THOMSAON, G., John, Boardman, Rene Girard, Şiddet ve Kutsal, Kanat yayınları, çev:Necmiye Alpay, 2003 TOY, M., Rolath Barthes Çağdaş Söylenler, VURAL, Y., Mitos'tan Logos'a Arkeo Mitoloji, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017 Sir Gawain ve Yeşil Şövalye, Cumhuriyet-Dünya Klasikleri Dizisi:121 Thomas Mann, Tonio Kröger, Birikim Yayınları, 1983 William Blake, Cennet ve Cehennemin Evliliği (şiirler) Dante, İlahi Komedya, YKY Goethe, Faust, Sosyal Yayınlar, 2001 Sigmund Freud, Totem ve Tabu, Homeros, İlyada, Can Yayınları
  • AKTEN, K. (Çev.)., Çin ve Japon Mitolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1996. ATTAR, F., Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle, Mustafa Çiçekler (Çev.), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006 BODUR, A. (Der.)., Güneş Ülkesi Mısırı'ın Tanrıları Mısır ve Babil Mitolojisi, Dipnot Yayınları, 2010 CAMPELL, J., Doğu Mitolojisi: Tanrının Maskeleri, İmge Kitabevi -----------------., Yaratıcı Mitoloji: Tanrının Maskeleri, İmge Kitabevi, 2003 -----------------., Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınevi, 2000 ÇIĞ, M. Çığ., Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, Kaynak Yayınları, 2005 ÇORUHLU, Y., Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, 2015 DEMİR, Ş., Mitoloji Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçekçilik, Beyan Yayınları, İstanbul, 2015 DESTİ, M., Anadolu Uygarlıkları, Dost Kitabevi, çev: Muna Cedden, 2005 ELHÜSEYNİ, N., Mitoloji, NTV Yayınları, İstanbul, 2015 ELİADE, M., Dinler Tarihine Giriş, (Çev. Lale Arslan Özcan), Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2009 ---------------., Mitlerin Özellikleri, (çev. Sema Rifat), Alfa Yayınları, 2017 ---------------., Kutsal ve Kutsal Dışı (çev. Ali Berktay), Alfa Yayınları, 2017 ---------------., Şamanizm, (çev. İsmet Birkan), İmge Kitabevi Yayınları, 2014 KAYA, K. (Çev.)., Hint Mitolojisi Sözlüğü, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997 LİANSHAN, C., Çin Mitolojisi Efsanelerin Kökeni, Kaynak Yayınları, 2015 LOYD, S., Türkiyenin Tarihi, TÜBİTAK, çev. Ender Varinlioğlu, 1997 MUALLİMOĞLU, N.(Çev.).,Yakındoğu Mitolojisi, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları. MUTLU, B., Efsanelerin İzinde Yakın Doğudan Kuzey Avrupaya, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları no:29 NAUMANN, N., Japon Mitolojisi, İlya Yayınevi, İzmir, 2005 ÖGEL, B., Türk Mitolojisi I-II, Türk Tarih Kurumu, 2014 PATTANAİK, D., Mit ve Mitya Hint Mitolojisine Giriş, (Çev. Çiğdem Erkal Çiçek), Doğu Batı Yayınları, 2016 ROSENBERG, D., Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi, 3.Baskı, 200 SEPETÇİOĞLU, M. N., Dede Korkut, Toker Yayınları, İstanbul, 1986 TECİMER, Ö., Sinema Modern Mitoloji, Plan B, 2005 TEZ, Z., Mitolojinin Kültürel Tarihi Doğu ve İslam Mitolojisi Mitolojik Söylenceler, Doruk Yayınları, İstanbul, 2008 YILDIRIM N., İran Mitolojisi, Pinhan Yayıncılık, 2015
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Mitoloji ve ikonografi alanlarına ilişkin teorik bilgi edinir.
  2. Sanat eserlerini mitler, kültürel yaklaşımlar ve sembolik ifadeler çerçevesinde inceleyebilir.
  3. Derste öğrendiklerini uygulama çalışmalarına aktarabilir.
  4. Günümüz tasarımlarında mitlerin yerini bilebilir
  5. Mitlerden ilham alarak yeni tasarımlara gidebilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders hakkında genel bilgi, ders planı ve gereklilikleri.NA
2Mitoloji kavramı. Farklı kültürlerdeki mitolojik sistemlerNA
3Mit kavramı nedir? Mit türleri ve günümüz görsel medyasındaki mitler NA
4Mezopotamya ve Mısır Mitolojileri Mezopotamya uygarlıkları ve kültürü;NA
5Sümer uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Babil uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Gılgamış Destanı; Mısır uygarlığı, kültürü ve mitolojisi...NA
6Klasik Mitoloji: Yunan ve Roma Mitolojileri Yunan mitolojisi, Homeros ve Homeros DestanlarıNA
7Anadolu mitolojisi Anadolu uygarlığı ve kültürüNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İkonografinin sanata yansıması NA
10İkonografinin sanata yansıması NA
11Diğer Avrupa Toplumlarının Mitolojisi ve sanatla ilişkileri (Kelt, İskandinav, Germen mitleri)NA
12Mitler ve ikonografik unsurlardan faydalanan hareketli görüntü öğelerini çözümlemeNA
13Mitler ve ikonografik unsurlardan faydalanarak görsel tasarım geliştirmeNA
14Mitler ve ikonografik unsurlardan faydalanarak görsel tasarım geliştirmeNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer62
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok