Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yabancı Dil Eğitiminde Nicel ve Nitel Araştırma YöntemleriING520437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSuzan Kavanoz
Dersi Veren(ler)Suzan Kavanoz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, yabancı dil eğitiminde ve uygulamalı dilbilimde kullanılan araştırma becerilerini, araştırma tasarımını ve araştırma yöntemlerini sunmak ve öğrencilerin araştırma amaçlarına uygun olarak veri toplama araçları belirleyebilmeleri, veri toplamada farklı araçlar hazırlayabilmeleri ve kullanabilmeleri ve analiz yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders, yabancı dil eğitiminde ve uygulamalı dilbilimde yer alan araştırma becerilerine, araştırma tasarımına ve araştırma yöntemlerine giriş sağlar. Öğrencilere dil öğretimi ve öğreniminde kullanılan nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ve analiz biçimlerini sunar. Ders içeriğini; deneysel tasarımların yanı sıra, dil öğretiminde ve öğrenme bağlamında eylem araştırması , introspektif yöntemler, etkileşim ve transkript analizi, etnografi ve vaka çalışmaları, görüşmeler, anketler, ve sınıf içi gözlem oluşturur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Allwright, R., Allwright, D., & Bailey, K. M. (1991). Focus on the language classroom: An introduction to classroom research for language teachers. Cambridge University Press.
 • APA Citation Style - Quick Guide. 6th edition. 2011.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education 5th edition. London, RoutledgeFalmer.
 • Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 5th Ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies: Oxford University Press.
 • Glesne, C. (2006). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction. Upper Saddle River,NJ: Pearson Education Inc.
 • Nunan, D. (1992). Research methods in language learning. Cambridge University Press.
 • O'Leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. İkinci veya yabancı dil araştırma yöntemlerini tanımlar.
 2. Tutarlı bir araştırma önerisi hazırlar ve araştırma hedefleri, araştırma soruları ve araştırma hipotezleri oluşturur.
 3. Farklı değişken türlerini tanımlar.
 4. Araştırma amaçlarına uygun veri toplama biçimlerini tanımlar ve farklı veri toplama araçlarını hazırlayıp kullanır.
 5. Bilgisayar programları kullanarak nitel ve nicel veri analizleri yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilimsel araştırma nedir? İyi bir araştırmanın nitelikleri nelerdir?
2Yabancı dil eğitiminde nicel ve nitel yaklaşımlara genel bakış. Karma yöntemler.
3Uygulamalı dilbilim araştırmalarında kullanılan yaklaşım ve yöntemler
4Boylamsal ve kesitsel araştırmaya bakış
5Nicel veri toplama. Nicel araştırmada örnekleme. Anket çalışmaları. Deneysel ve Yarı deneysel çalışmalar
6Nitel veri toplama. Nitel araştırmada örnekleme. Etnografya, görüşmeler, odak grup görüşmeleri, introspektif yöntemler, vaka çalışmaları, günlük çalışmaları
7Sınıf araştırması. Eylem araştırması. Sınıf araştırmasında karşılaşılan zorluklar.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Araştırma katılımcılarıyla olan etkileşim, araştırma etiği
10Nicel veri analizi. Verileri analiz için hazırlama. Geçerlik ve güvenilirlik analizi.
11Anahtar istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler ve çıkarımsal istatistikler, gelişmiş istatistiksel prosedürler
12Nitel veri analizi, nitel veri analizinin temel ilkeleri
13Nitel veri analiz yöntemleri, bilgisayar destekli nitel veri analizi
14Nicel bir araştırma raporu yazma, nitel ve karma yöntem raporları yazma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok