Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik IIMAT107246320
ÖnkoşullarNA
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel Matematik bilgisini vermek. Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak. Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak.
Dersin İçeriğiİntegrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Köklü Fonksiyonların İntegralleri (Ters Değişken Dönüşümü), Dönel Cisimlerin Hacimleri, Eğri Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları, Improper İntegraller, Diziler-Seriler, Yakınsaklık, Serilerin Yakınsaklığı, Geometrik, Teleskopik ve Harmonik Seriler, Pozitif Terimli Seriler, İntegral Testi, Oran ve Kök Testleri, Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Kuvvet Serileri, Taylor ve Mclaurin Serileri, Vektörler ve Vektörel Fonksiyonlar, Doğru ve Düzlem Denklemleri, Vektörel Fonksiyonların Türevleri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Geometrik Yorum, Limit, Süreklilik, Kısmi Türevler, Normal Doğru, Yüksek Basamaktan Türevler, Homojen Fonksiyonlar, Lineer Yaklaşımlar, Türetilebilirlik, Diferansiyel, Gradyen, Örtük Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Taylor Serileri ve Yaklaşımlar, Ekstremumlar ve Yerel Ekstremumlar, Kritik Noktaların Sınıflandırılması, İkinci Türev Testi, Kısıtlı Bölgelerde Ekstremumlar, Lagrange Çarpanları/ Çok Katlı İntegraller, İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegralin Özellikleri, Kartezyen Koordinatlarda İki Katlı İntegral, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegral ve Değişken Dönüşümü, Yüzey Alanları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Calculus: A Complete Course, Robert A. Adams, Fifth Edition, Addison Wesley Longman Toronto 2003. Ders notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olur.
  2. Öğrenciler analitik düşünebilme ve değerlendirme özelliğine sahip olur.
  3. Öğrenciler diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapabilme becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İntegrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, İndirgeme FormülleriDers notları
2Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Rasyonel Fonksiyonların İntegrallerine Dönüştürülebilen İntegraller, Köklü Fonksiyonların İntegralleri (Ters Değişken Dönüşümü)Ders notları
3Dönel Cisimlerin Hacimleri, Eğri Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları, Improper İntegraller Ders notları
4Diziler-Seriler, Dizilerde Limit, Yakınsaklık, Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Geometrik, Teleskopik ve Harmonik Seriler, n. Terim TestiDers notları
5Pozitif Terimli Seriler, İntegral Testi, Mukayese Testi, Limit Mukayese Testi, Oran ve Kök TestleriDers notları
6Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Alterne Seri Testi, Kuvvet Serileri, Taylor ve Mclaurin SerileriDers notları
7Vektörler ve Vektörel Fonksiyonlar, Vektörlerde İşlemler, Doğru ve Düzlem DenklemleriDers notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Limit, Süreklilik, Kısmi Türevler, Teğet Düzlem, Normal Doğru, Yüksek Basamaktan Türevler, Zincir KuralıDers notları
10Homojen Fonksiyonlar, Lineer Yaklaşımlar, Türetilebilirlik, Diferansiyel, Gradyen, Doğrultu TüreviDers notları
11Örtük (Implicit) Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Örtük Fonksiyon Teoremi, Taylor Serileri ve YaklaşımlarDers notları
12Ekstremumlar ve Yerel Ekstremumlar, Kritik Noktaların Sınıflandırılması, İkinci Türev Testi, Kısıtlı Bölgelerde EkstremumlarDers notları
13Lagrange Çarpanları, Çok Katlı İntegraller, İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegralin Özellikleri , Ara sınav IIDers notları
14Kartezyen Koordinatlarda İki Katlı İntegral, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegral ve Değişken Dönüşümü, Yüzey AlanlarıDers notları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev530
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama162
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok