Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Olasılık Kuramı ve İstatistikKOM103235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMatematiksel düşünceyi geliştirme. Olasılık teorisi kullanılarak modellemesi yapılan bazı mühendislik sistemlerinin hakkında bilgi vererek dersin doğadaki bir çok probleme ışık tutma
Dersin İçeriğiBu ders olasılık, istatistik ve uygulamalarına giriş niteliğindedir. Başlıklar: Temel olasılık nedenleri, kombinasyonlar, rasgele değişkenler, ayrık ve sürekli olasılık dağılımları, istatistiksel kestirim ve testler, güveninirlik sınırları ve doğrusal regresyona giriş olarak sıralanabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • DeGroot, Morris H., and Mark J. Schervish. Probability and Statistics. 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002. ISBN: 0201524880. Feller, William. An Introduction to Probability Theory and Its Applications. 3rd ed., rev. printing. New York, NY: Wiley, 1968. ISBN: 0471257087.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler raslantısal sistemlere ait teorik altyapıya sahip olurlar.
  2. Öğrenciler mühendislik uygulamalarında karşılaşılan süreçlerin raslantısal modellerini kurabilirler ve analiz edebilirler
  3. Öğrenciler ileri düzeyde ihtiyaç duyacakları olasılık teorisi ve matematiksel istatistik konularında sağlam temele sahip olurlar.
  4. Öğrenciler olasılık teorisinin temel tekniklerini ve prensiplerini öğrenerek olasılık problemlerinin analizini ve çözüm tekniklerini öğrenme becerisine kavuşurlar.
  5. Öğrenciler olasılık problemlerinin teorik analizini ve çözüm tekniklerini öğrenirler
  6. Öğrenciler mühendislik uygulamalarında karşılaşılan temel olasılık problemlerini anlar ve çözüm yollarını üretebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Olasılık, Ayar İşlemleri, Olasılık Sonlu Örnek Uzay Özellikleri, Bazı Kombinatorikler Ders Notları
2Çoklu Nominal Katsayılar, Olaylar Birliği, Eşleştirme Problemleri, Koşullu OlasılıkDers Notları
3Olayların Bağımsızlığı, Bayes Formülü, Rastgele Değişkenler ve Dağılımları Ders Notları
4Kümülatif Dağılım Fonksiyonu, Marjinal Dağılım, Koşullu Dağılım, Çok Değişkenli DağılımlarDers Notları
5Rastgele Değişkenlerin Fonksiyonları, Konvolüsyon, Rastgele Değişkenlerin Fonksiyonları: Toplam, Ürün, Oran, Maksimum, Değişkenlerin DeğişmesiDers Notları
6Rastgele Değişkenlerin Lineer Dönüşümleri, Chebyshev Eşitsizlikleri, Varyans, Standart Sapma, Büyük Sayılar Kanunu, MedyanDers Notları
7Kovaryans, Korelasyon, Cauchy-Schwartz Eşitsizliği Ders Notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Poisson Dağılımı, Binom Dağılımı Yaklaşımı, Normal Dağılım, Merkezi Limit Teoremi Ders Notları
10Gama Dağılımı, Beta Dağılımı, Kestirim Teorisi, Bayes KestirimiDers Notları
11Maksimum Olasılık Kestiriciler, Chi-square Dağılımı, t-Dağılımı, Normal Dağılım Parametreleri için Güven DağılımıDers Notları
12Normal Dağılım Parametreleri için Güven Dağılımı, Hipotez Testi, Bayes Karar KuralıDers Notları
13İki Basit Hipotez İçin En Güçlü Test, t-Test, Fit Testlerinin İyiliği, Pearson Teoremi, Basit fit iyilik Testi, Kompozit Hipotezler, Arasınav IIDers Notları
14İhtimal Tablosu, Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri, Kolmogorov-Smirnov Fit iyilik TestleriDers Notları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev530
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati164
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler56
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok