Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Medikal Cihazlar BME340246302
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBiyomedikal Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüSakip ÖNDER
Dersi Veren(ler)Sakip ÖNDER
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders öğrencileri biyomedikal cihazların temel kavramları, biyosinyallerin kökeni ve bu biyosinyalleri farklı vücut bölgelerinden kaydetmek için kullanılan yükselticiler, sensör sistemleri ve elektrot türleri, fizyolojik basınç ölçümü, fonokardiyografi, kan akışı ve kan hacmi belirleme teknikleri, solunum sistemi testleri ve tıbbi görüntülemede kullanılan cihazlar ve terapötikler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBiyomedikal cihazların temel kavramları, biyosinyallerin kökeni, elektrokardiyogram (EKG), elektromiyogram (EMG), elektroensefalografi (EEG), elektronörogram (ENG), elektroretinogram (ERG), elektrookülogram (EOG), yükselticiler ve sinyal işleme, biyosinyal yükselticiler, basit duyusal sistemler ve çalışma prensipleri, biyosinyal elektrotları, fizyolojik basınç ölçümleri ve fonokardiyografinin temel prensipleri, kan akışı ve kan akış hacmi ölçüm teknikleri, insan solunum sistemi ve ölçümleri, kimyasal sensörler, klinik laboratuvar ölçüm cihazları, bilgisayarlı tomografi (CT) gibi tıbbi görüntüleme sistemleri ), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), ultrasonografi vb. ile kalp pili, defibrilatör, kalp-akciğer pompaları, hemodiyaliz sistemleri gibi tedavi edici ve protetik cihazlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed. 2010 John Wiley & Sons: New York
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler biyosinyallerin kökenini ve bu sinyallerin farklı vücut bölgelerinden nasıl kaydedileceğini bilir [8]
  2. Öğrenciler biyopotansiyel yükselteçlerin özelliklerini ve uygulamalarını bilir [8]
  3. Öğrenciler kan basıncı, kalp sesi, kan akışı ve kan hacmi, solunum sistemi vb. ölçülmesinde kullanılan cihazları ve testleri bilir[8]
  4. Öğrenciler klinik laboratuvar testlerinde kullanılan cihazları bilir[8]
  5. Öğrenciler ders öğrenim çıktılarını deneyler yoluyla deneyimler[11,12,15,21]

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-83333-
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11----5
PÇ-12----5
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15----5
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21----5
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Biyomedikal Cihazların Temel Kavramları
2Biyopotansiyellerin KökeniLab1_Biopac Veri Toplama ve Analiz Sistemine Giriş
3Elektrokardiyogram, Elektromiyogram, Elektroensefalografi Lab2_Elektromiyogram (EMG)
4Elektronörogram, Elektroretinogram, ElektrookülogramLab3_Elektrokardiyogram (EKG) I
5Kuvvetlendiriciler ve Sinyal İşlemeLab4_Elektrokardiyogram (EKG) II
6Biyosinyal KuvvetlendiricileriLab5_EKG &Nabız
7BiyoelektrotlarLab6_Elektroensefalografi (EEG)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sensör SistemleriLab7_Electrookülogram (EOG)
10Kan Basıncı ve Kalp SesleriLab8_Elektrodermal Aktivite &Poligraf
11Kan Akışı ve Kan Hacminin ÖlçümüLab9_Kan Basıncı
12Solunum Sistemin ÖlçülmesiLab10_Kalp Sesleri
13Klinik Laboratuvar Cihazları, Medikal Görüntüleme SistemleriLab11_Solunum Testi
14Terapötik ve Protez CihazlarLab12_Telafi Deneyleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar1030
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar142
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok