Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İş Sağlığı Ve Güvenliği 1MBG224122200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüSezgin Çelik
Dersi Veren(ler)Sezgin Çelik
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMoleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarlarında yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları, nedenleri, sonuçları ve önlenmesiyle ilgili bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriğiİş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi; ulusal ve uluslararası standartlar; iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri; sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler; İSG alanında mevzuatımızda bulunan temel düzenlemeler; örnek olaylar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders notları • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilgili yönetmelik ve tüzükler • Aydın DURMUŞ, İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi • KİMYA SEKTÖRÜ İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Haziran 2009, ANKARA.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İşyerinde yangın tehlikesi, yangın durumunda yapılması gerekenler ve yangına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Meslek hastalıkları ve iş kazaları hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Kimya sektöründeki riskler ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
  4. İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları amacına uygun kullanma yeterliliğine sahip olmak.
  5. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ölçüm teknik ve yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-1755555
PÇ-1855555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İşçi ve işveren tanımları ve kavramları
2İş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri
3Meslek hastalıkları ve iş kazaları
4Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler
5Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler
6Risk analizi ve Güvenlik bilgi formu hazırlanması
7Araç, Gereç, Malzeme ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması / Hazırlanması, Uyarı işaretleri ve levha standartları; işaret ve uyarı levhaları önemi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kişisel koruyucu donanımlar
10Fiziksel Risk Etmenleri: Aydınlatma; İyonize ve non-iyonize ışınlar; Alçak ve yüksek basınç,
11Ergonomik riskler
12Biyolojik risk etmenleri
13İşyerlerinde yangın tehlikesi, yangın durumunda yapılacaklar ve yangına karşı alınması gereken önlemler
14Risk analizi örnekleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev17
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok