Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İstatistik Ve OlasılıkIST195023200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciye olasılık ve istatistikle ilgili bazı temel terimler ve kavramları vermek ve mühendislikte yapılan modelleme ve karar verme tekniklerinde uygulama becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiTemel Olasılık ve İstatistik Kavramları; Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri; Koşullu Olasılık ve Bayes Teoremi; Kesikli ve Sürekli Rastgele Değişkenler; Momentler; Markov ve Chebyshev Eşitsizliği; Büyük Sayılar Kanunu; Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları; Marjinal ve Koşullu Olasılık Dağılımları; Ortalama ve Oranların Testi; İki Ortalama Arasındaki Farkın Testi; Varyans Testi; Aralık Tahmini; Güven Aralığı; Uyum İyiliği Testleri; Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri; Basit Regresyon ve Korelasyon
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Olasılık ve İstatistik, Prof. Dr. Semra ORAL ERBAŞ, 2016, 5. Baskı
  • Intro. To Prob. (Bertsekas & Tsitsiklis)
  • Prob. & Stats. For Enginers & Scientists (Walpole, Myers,Myers,Ye)
  • Fundamentals of Probability and Statistics For Engineers(Soong)
  • Applied Statistics and Probability for Engineers (Montgomery and Runger)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci temel istatistik ve olasılık kavramlarını öğrenir.
  2. Öğrenci verilerin istatistiksel analizini ve yorumlamayı öğrenir.
  3. Mühendislik uygulamalarında karşılaşın süreçlerin modelellemesinin kurulması ve analiz edilmesinde istatistik ve olasılık bilgilerini kullanır.
  4. Öğrenci güven aralıklarını bularak hipotez testi yapar.
  5. Öğrenci regresyon ve korelasyon kavramlarını bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-1255555
PÇ-1355555
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Verilerin Düzenlemesi (basit, frekans ve sınıflı seriler, birikimli-oransal frekanslar, grafikler)Olasılık ve İstatistik, Bölüm 1
2Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod, Standart Sapma ve Diğer Merkezi Eğilim ve Dağılım ÖlçüleriOlasılık ve İstatistik, Bölüm 2
3Olasılık (Örnek uzay, olay, aksiyomlar, küme teorisi, sayma, permütasyon, kombinasyon), Koşullu Olasılık ve Bayes TeoremiOlasılık ve İstatistik, Bölüm 3
4Kesikli ve sürekli rastgele değişkenler (Beklenen Değer, Varyans)Olasılık ve İstatistik, Bölüm 4
5Moment Kavramı, Moment Çıkaran Fonksiyonlar, Markov Eşitsizliği, Chebyshev Eşitsizliği, Büyük Sayılar KanunuOlasılık ve İstatistik, Bölüm 4
6Kesikli olasılık dağılımlarıOlasılık ve İstatistik, Bölüm 5
7Sürekli olasılık dağılımlarıOlasılık ve İstatistik, Bölüm 5
8Ara Sınav 1
9İki değişkenli Olasılık Dağılımları, Marjinal Olasılık Dağılımları, Koşullu Olasılık Dağılımları Olasılık ve İstatistik, Bölüm 6
10Hipotez Testleri 1 (Hata tipleri, kritik değer, karar verme, ortalamaların testi, oranların testi, iki ortalama arasındaki farkın testi, varyans testi)Olasılık ve İstatistik, Bölüm 8
11Hipotez Testleri 2 (Nokta tahmin, aralık tahmin, güven aralığı)Olasılık ve İstatistik, Bölüm 9
12Uyum İyiliği testleri, bağımsızlık testi, homojenlik testi.Olasılık ve İstatistik, Bölüm 10
13Basit Regresyon ve Korelasyon, En küçük kareler, parametre tahmini, belirlilik katsayısıOlasılık ve İstatistik, Bölüm 11
14Genel Tekrar ve Soru Çözümü
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım15
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev225
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok