Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Küreselleşme ve ToplumSBO205024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Mustafa Sağdıç, Meryem Hayır Kanat
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıKüreselleşmeyi tüm boyutları ile kavramak
Dersin İçeriğiKüreselleşme ve Türkiye’ye etkileri; dünyada son yüzyılda meydana gelen gelişmeler; çevre üzerindeki değişimler; askeri ve ekonomik birliktelikler; küreselleşmenin az gelişmiş ülkelere etkileri; Türkiye’nin küreselleşme karşısındaki durumu; çoğulculuk ve çok kültürlülük gibi kavramlar (ve bunların sosyal bilgilerde öğretimindeki yeri) ve çok kültürlü eğitim uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • FRİEDMAN, T(2003) Küreselleşmenin Geleceği, Boyner yy, İstanbul.
  • DRUCKER, Peter (2000), Yeni Gerçekler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara
  • TÖRENLİ, Nurcan (2004), Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Bilim ve Sanat yy,Ankara.
  • APPADURAİ, A(1996),Modernity at Large.Cultural Dimensions of Globalization, Univercity of Minnesota Press,London.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, Öğrenme-Öğretmen Süreci ile ilgili aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve çevre etkileşimini algılamalarını sağlayabilme 2- Ekonomik faaliyetler ve gelişmelerin toplumlar üzerindeki etkisini kavrayabilme 3- Demokratik yönetim anlayışını, insanların doğrudan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini kazandırabilme Bu ders, Mesleki Gelişimi Sağlama ile ilgili aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. c) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Küreselleşmeyi farklı perspektiflerden analiz eder.
  2. Küreselleşme ve yerelleşme ilişkisini kavrar
  3. Küreselleşme ve şehirleşme ilişkisini analiz eder
  4. Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarını bilir.
  5. Küreselleşmenin eğitime olan etkisini eleştirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Amacının ve İçeriğinin Tanıtılması, Küreselleşme nedir?İlgili kaynaklar okunacak
2Küreselleşmeye giden yolda son yüzyılda meydana gelen önemli gelişmelerİlgili kaynaklar okunacak
3Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeİlgili kaynaklar okunacak
4Küreselleşme ve şehirleşme İlgili kaynaklar okunacak
5Küreselleşme ve yerelleşmeİlgili kaynaklar okunacak
6Küreselleşmenin ekonomik boyutlarıİlgili kaynaklar okunacak
7Küreselleşmenin sosyal ve kültürel boyutlarıİlgili kaynaklar okunacak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Küreselleşmenin siyasi ve askeri boyutlarıİlgili kaynaklar okunacak
10Küreselleşme ve çevre sorunlarIİlgili kaynaklar okunacak
11Küreselleşmenin az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkileriİlgili kaynaklar okunacak
12Küreselleşme ve Eğitimİlgili kaynaklar okunacak
13Çoğulculuk ve çok kültürlülükİlgili kaynaklar okunacak
14Küreselleşme ve sosyal bilgiler eğitimiİlgili kaynaklar okunacak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok