Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama Ve DeğerlendirmeTRO282024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMuhammed Eyyüp Sallabaş
Dersi Veren(ler)Muhammed Eyyüp Sallabaş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖlçme değerlendirmenin işlevi ve önemini kavratmak, farklı türde sınavların hangi amaçlarla kullanılabileceğine dair bilgi edindirmek, geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları doğrultusunda hazırlanmış sınavların ve kullanılan tekniklerin güvenirlik, geçerlilik, uygulanabilirlik, özgünlük ve öğretim içerik ve uygulamalarına olan geri etkisi bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisini kazandırmak
Dersin İçeriğiTürkçe öğretimi ve ölçme değerlendirme kavramlarına giriş; Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin işlevi, genel amaçları ve önemi; Sınama biçimleri/türleri ve özellikleri; Yeterlilik, Başarı, Tanısal ve Yerleştirme sınavları, sınavlar, Biçimlendirici ve Özetleyici sınavlar, doğrudan ve dolaylı sınavlar, ayrık nitelikli ve bütüncül sınavlar, ölçün ve ölçüt temelli sınavlar, öznel ve nesnel sınavlar, iletişimsel sınavlar, performansa dayalı sınavlar; Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme değerlendirme teknikleri/araçları (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) ve alternatif (öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük) ölçme değerlendirme teknikleri/araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz-değerlendirme, tutum ölçekleri); Ölçme değerlendirme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, uygulanabilirlik, özgünlük ve geri etki); Dilbilgisi, Sözcük bilgisi, Sesletim becerisini, Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma becerilerini ölçme değerlendirme teknikleri; belli dil düzeyleri ve amaçlar doğrultusunda sınav hazırlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirmenin önemini, işlevini ve genel amaçlarını bilmek.
  2. Yeterlilik, Başarı, Tanısal ve Yerleştirme sınavları, Biçimlendirici ve Özetleyici sınavlar, doğrudan ve dolaylı sınavlar, ayrık nitelikli ve bütüncül sınavlar, ölçün ve ölçüt temelli sınavlar, öznel ve nesnel sınavlar, iletişimsel-performansa dayalı sınavlar gibi sınama türlerinin hangi karar alma
  3. Geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme değerlendirme tekniklerini (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) ve öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini (gözlem,
  4. Ölçme değerlendirme araçlarında bulunması istenen nitelikleri bilmek
  5. Geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları doğrultusunda hazırlanmış sınavların ve kullanılan tekniklerin güvenirlik, geçerlilik, uygulanabilirlik, özgünlük ve öğretim içerik ve uygulamalarına olan geri etkisi bağlamında değerlendirebilmek,
  6. Dilbilgisi, Sözcük bilgisi, Sesletim becerisini, Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma becerilerini ölçme değerlendirme tekniklerini iletişimsel dil öğretimi kapsamında değerlendirebilmek,
  7. Belli dil düzeyleri için belirli amaçlar doğrultusunda iletişimsel dil öğretimi bağlamında sınav soruları hazırlayabilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkçe öğretimi ve ölçme değerlendirme kavramlarına giriş
2 Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin işlevi, genel amaçları ve önemi
3Sınama biçimleri/türleri ve özellikleri
4Yeterlilik, Başarı, Tanısal ve Yerleştirme sınavları
5Biçimlendirici ve Özetleyici sınavlar, doğrudan ve dolaylı sınavlar, ayrık nitelikli ve bütüncül sınavlar
6Ölçün ve ölçüt temelli sınavlar, öznel ve nesnel sınavlar,
7İletişimsel sınavlar, performansa dayalı sınavlar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10 Alternatif (öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük) ölçme değerlendirme teknikleri/araçlar
11Ölçme değerlendirme araçlarında bulunması istenen nitelikler
12Dilbilgisi, Sözcük bilgisi, Sesletim becerisini ölçme değerlendirme teknikleri
13Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma becerilerini ölçme değerlendirme teknikleri
14Belli dil düzeyleri ve amaçlar doğrultusunda sınav hazırlama.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1040
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev1010
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok