Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2SBO426223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıÇok Partili Dönem (1945-2018) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde meydana gelen olayları incelemek.
Dersin İçeriği1945’dan günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yaşam; ekonomi; eğitim ve bilim; dış politika; kültür; sağlık; spor alanlarında meydana gelen gelişmeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, 2/ Rıfat Uçarol, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 1 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini tanır ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanır. 2 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. 3 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda süreci çözümler ve tasarlar. 4 Küresel ve

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1
PÇ-1-
PÇ-2-
PÇ-3-
PÇ-4-
PÇ-5-
PÇ-6-
PÇ-7-
PÇ-8-
PÇ-9-
PÇ-10-
PÇ-11-
PÇ-12-
PÇ-13-
PÇ-14-
PÇ-15-
PÇ-16-

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Çok Partili Hayata Geçiş(1945-1950)İlgili Kaynaklar
2Demokrat Parti Dönemi Siyasal Gelişmeleri Iİlgili Kaynaklar
3Demokrat Parti Dönemi Siyasal Gelişmeleri IIİlgili Kaynaklar
41960 Darbesi Oluşum ve Sonuçlarıİlgili Kaynaklar
51961-1971 Türkiyesi Siyasal Gelişmeleriİlgili Kaynaklar
61971-1980 Türkiyesi Siyasal Gelişmeleriİlgili Kaynaklar
71980 Askeri Darbesi ve Sonuçlarıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Türk Dış Politikası(1946-2018)İlgili Kaynaklar
10Türkiye'deki Siyasal Partiler(1946-2018)İlgili Kaynaklar
11Türkiye'de Seçimler(1946-2018)İlgili Kaynaklar
12Türkiye'de Ekonomik Hayat(1946-2018)İlgili Kaynaklar
13Türkiye'de Siyasal Akımlar(1946-2018), Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumsal yaşam; eğitim ve bilim; kültür; sağlık; spor alanlarında meydana gelen gelişmeler.İlgili Kaynaklar
14FinalSınav
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok