Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyasi Coğrafya ve Türkiye JeopolitiğiSBO353222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Mustafa Sağdıç, Meryem Hayır Kanat
Asistan(lar)ıMehmet Umut Akbakla, Fatih Özdemir
Dersin AmacıBu dersin amacı siyasi coğrafya ile ilgili temel kavramlar ve olgular ile Türkiye’nin jeopolitik önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriğiSiyasi coğrafyanın, coğrafya bilimi içindeki yeri, mekansal analiz ve öğrenmeyi kolaylaştıran araç-gereçlerin kullanımı; Siyasi coğrafya, kıta ve ülkelerin öğrenilmesinde anahtar öğeler; haritalardan yararlanılarak enlem ilişkileriyle konumlandırma ve iklim kuşaklarıyla yeryüzü şekilleri ve doğal kaynakları belirleme; siyasi coğrafyada fiziki etmenler; konum, iklim, bitki örtüleri, yeryüzü şekilleri, ülke biçimleri, sınırları; siyasi coğrafyada beşerî etmenler; nüfus özellikleri, yerleşme biçimleri, ekonomik yapı; siyasi coğrafya kuramları (Büyük Orta Doğu Projesi, Uygarlıklar Çatışması Kuramı, küresel iklim değişikliği); coğrafi özelliklerden yararlanılarak siyasi coğrafya kuramı oluşturma; Türkiye’nin jeopolitiği, Dünya ve Türkiye’yi etkileyen ülke birlikleri; Türkiye’yi etkileyen siyasi coğrafya bölgeleri (Avrupa Birliği, Orta Doğu, Balkanlar, Kıbrıs, Kafkaslar ve Orta Asya); Dünya’yı ve Türkiye’yi etkileyen siyasi sorunlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ÖZEY,R.,Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya, Aktif Yayınevi,İstanbul,2013.
 • GÖNEY,S.,Siyasi Coğrafya,İÜ. Ed.Fak.,103,İstanbul,1993.
 • BRZEZINSKI, Z., (Çev. Yelda Türedi),Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Yay. İstanbul, 2017.
 • FUKUYAMA, F.,(Çev.Zülfü Dicleli). Tarihin Sonu ve Son İnsan, Profil Yay., İstanbul, 2016.
 • SAİD, E., (Çev. Nezih Uzel). Oryantalizm, İrfan yay., 1998.
 • ÖZEY,R.,Dünya Denkleminde Ortadoğu “ülkeler-insanlar-sorunlar” :Öz Eğit.Bas.Yay.Ltd.Şti, ISBN:975-8004-19-0,İstanbul,1996
 • ÖZEY,R.,Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye:Marifet Yayınları,ISBN:975-359-123-3,İstanbul,1998.
 • MANİSALI.E.,Türkiye ve Küreselleşme (2.Basım):Derin Yay.ISBN:975-353-261-X,İstanbul,2002.
 • HACISALİHOĞLU,İ.Y.,Yeni Dünya Düzeni Arayışı ve Türkiye-Jeopolitik Analiz-:Çantay Kitabevi,ISBN:975-7206-51-2,İstanbul,2001.
 • GÜNEL, K., Coğrafyanın Siyasal Gücü: Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul,1994
 • HAYIR KANAT, M., Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, NOBEL, 2016
 • Atalay,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği:Ege Üniv.Basım.,İzmir,2000.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Siyasi coğrafya ile ilgili temel kavramları açıklar.
 2. Fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerinin siyasi coğrafya üzerindeki etkisini coğrafi ilkelere göre değerlendirir.
 3. Önemli jeopolitik teorileri açıklar.
 4. Uluslar arası siyasi, ekonomik ve askeri organizasyonların kuruluş nedenlerini açıklar.
 5. Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini açıklar.
 6. Türkiye’nin jeopolitik önemini açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Amacının ve İçeriğinin Tanıtılması, Siyasi Coğrafya, jeopolitik, jeostrateji kavramları
2Siyasi Coğrafyada fiziki etmenler
3Siyasi Coğrafyada beşeri etmenler
4Siyasi Coğrafyada beşeri etmenler
5Siyasi coğrafyada temel kuramlar
6Siyasi coğrafyada temel kuramlar
7Dünya üzerinde bulunan siyasi, ekonomik, askeri ve ticari işbirliği teşkilatları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dünya üzerinde bulunan siyasi, ekonomik, askeri ve ticari işbirliği teşkilatları
10Türkiye’nin jeopolitiği ve Türkiye’yi etkileyen siyasi birlikler
11Türkiye-Ortadoğu ülkeleri ilişkileri
12Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkileri
13Türkiye- Kafkas ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri.
14Türkiye’nin sınır aşan sular, boğazlar, kıta sahanlığı ve Ege Sorunları. Dünya’daki temel siyasi sorunlar.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok