Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ortaçağ TarihiSBO272124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüSelim Hilmi Özkan
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıOrtaçağ'da doğu-batı uygarlıklarının insanlık tarihine yaptıkları katkıları kavratmak, Ortaçağ Türk-İslam dünyasının önemini öğretmek, Ortaçağ demokrasi hareketleri ve sosyal çalkantılarını kavratmak, Ortaçağ Türk- İslam uygarlığının Rönesans'a katkılarını öğretmek.
Dersin İçeriğiOrta Çağ’da Avrupa’nın siyasi yapısı; Hristiyanlık ve Avrupa’nın dinî yapısı; din-devlet-bilim ilişkisi (aristokrasi-ruhban sınıfı mücadelesi); Avrupa’nın sosyo-ekonomik yapısı; Orta Çağ Avrupa’sında kültür ve medeniyet (geç Orta Çağ Avrupa’sında bilimsel zihniyetin doğuşu, Endülüs Emevileri'nin bilim ve felsefesinin merkezi Avrupa ve İngiltere bilimi ile etkileşimi, Thomas Aquinas, Roger Bacon); Orta Çağ’da Asya’nın siyasi yapısı; İslamiyet ve Asya’nın dini yapısı; Orta Çağ’da Asya’nın sosyo- ekonomik yapısı; Asya’da eğitim, bilim ve kültür ve medeniyet (Asya’de felsefe, bilim ve maddi medeniyet unsurları).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ortaçağ Tarihi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2016.
 • Hakkı Dursun Yıldız, Büyük İslam Tarihi 1 ve 2. Cilt, İstanbul, 1986
 • Bahaddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988.
 • Aydın Taneri, Türk Devlet Geleneği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini tanır ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanır.
 2. Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
 3. Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda süreci çözümler ve tasarlar.
 4. Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini saptayarak kapsamlı bir eğitim verir.
 5. Sosyal bilgiler eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular ve sosyolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
 6. Kültürel değerlerini bilir ve uygulamasını gözetir.
 7. Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
 8. Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
 9. Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
 10. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 11. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 12. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12
PÇ-1------------
PÇ-2------------
PÇ-3------------
PÇ-4------------
PÇ-5------------
PÇ-6------------
PÇ-7------------
PÇ-8------------
PÇ-9------------
PÇ-10------------
PÇ-11------------
PÇ-12------------
PÇ-13------------
PÇ-14------------
PÇ-15------------
PÇ-16------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ortaçağ Tarihi İle İlgili Temel Kaynaklar. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın Genel Durumu. İslamiyet’in Doğuşu. Hz. Muhammed Devri Olaylarıİlgili Kaynaklar
2Dört Halife Devri Olayları, Hz. Ebubekir- Hz. Ömer Devri.İlgili Kaynaklar
3Hz. Osman-Hz. Ali Devri Olayları, Emevi Devleti’nin Kuruluşu, Emevi Devleti devri olayları.İlgili Kaynaklar
4Abbasi Devletinin Kuruluşu ve bu dönem olayları.İlgili Kaynaklar
5İslam kültür ve Uygarlığı. Devlet-Merkez Teşkilatı-Ordu Teşkilatı. Ekonomik ve Bilim Hayatı.İlgili Kaynaklar
6Adalet Teşkilatı. İslam Uygarlığının Sonraki Döneme Etkileri. Endülüs Emevi Devleti.İlgili Kaynaklar
7Türk İslam Devletleri-İdil Bulgarları-Karahanlılar-Kuruluş-Gelişme-Yıkılışları.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Gazneliler-Büyük Selçuklular. Kuruluş ve gelişme dönemleri.İlgili Kaynaklar
10İslami Dönem Türk Uygarlığı. İdil Bulgarları-Karahanlılar-Gazneli-Büyük Selçulular.İlgili Kaynaklar
11Ortaçağ Batı Dünyası. Kavimler Göçü. Roma?nın Yıkılışı ve Ortaya Çıkan Belirsizlikİlgili Kaynaklar
12Hiristiyanlığın Doğuşu-Yayılışı-Teşkilatı. Kilise Devletinin Kuruluşu.İlgili Kaynaklar
13Feodalite Rejimi Yayılışı. Bizans Siyası ve Kültür Tarihi.İlgili Kaynaklar
14FinalSınav
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok