Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet TarihiSBO114223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıDünyadaki çeşitli ırkların coğrafya ile ilişkini kavramak; kültürel farklılıkların nedenlerini kavramaktır.
Dersin İçeriğiAntropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991.
  • Seyyid Ahmet Arvasi, İnsan ve Ötesi, Bilgeoğuz Yayınları
  • Mauss, Marcel (2019). Sosyoloji ve Antropoloj, (Çeviri Özcan Doğan) Doğu Batı yayınevi, Ankara.
  • Turhan, M. (1972). Kültür Değişmeleri. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1- Öğrencilerin, insan, yer ve tarih etkileşimini algılamalarını sağlayabilme a) Öğrencilerin yakın çevresindeki tarihi olaylardan başlayarak uzak çevresindeki tarihi olayları kavrayabilmesini b) Öğrencilerin zamanı ve mekanı algılama becerisi kazanmalarını, c) İnsan, çevre ve tarih etkileşimini fark etmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmalarını, d) Örnek tarihi olaylardan yola çıkarak günümüz dünyasındaki olayları daha iyi algılayabilmesini, e) Öğrencilerin tarihi olaylardan yola çıkarak günümüzdeki sorunların çözümü için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüm önerileri üretmelerini ve geleceğe yönelik fikirler ortaya koymalarını sağlar. 2- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. b) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. b) Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev vb. alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Antropolojinin içeriğini açıklar.
  2. Antropolojinin temelleri ve genel yapısını açıklar
  3. Antropolojinin alt dalları, bunların diğer bilimlerle ilişkilerini açıklar.
  4. Dünyadaki çeşitli ırkların, coğrafya ile ilgilerini analiz eder.
  5. Dünyadaki var olan kültürlerin farklılıklarının sebeplerini açıklar.
  6. Dünyada veTürkiyedeki Antropolojik çalışmaları değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Antropolojinin tanımı ve kapsamı, Çalışma alanları, yöntemiİlgili Kaynak
2İnsanın biyolojik özellikleri, sosyal ve fizyolojik nitelikleri.İlgili Kaynak
3Antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisiİlgili Kaynak
4İlk insanlar, Bir Peygamber olarak ilk insan, Hayat biçimleri, Sahip oldukları zengin bilgi birikimi ve bu birikimin kaynaklarıİlgili Kaynak
5İnsanoğlunun geçim şekillerinin safhaları; akrabalık sistemleri ve sosyal yapılarıİlgili Kaynak
6Siyasal ve Sosyal yönetim sistemlerinin ortaya çıkışı, gelişmesiİlgili Kaynak
7Antropoloji Nazariyeleriİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9 Din ve Antropolojiİlgili Kaynak
10Toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konularıİlgili Kaynak
11 Yeryüzünde farklı hayat biçimleri, kültürel çeşitlilik.İlgili Kaynak
12Türk Medeniyeti, hayat biçimleri, sosyal/kültürel birikimleri İslam Medeniyeti, hayat biçimleri, sosyal/kültürel birikimleriİlgili Kaynak
13Türk-İslam Medeniyeti, hayat biçimleri, sosyal/kültürel birikimleri, Dünya Medeniyet mirası ve sosyal kültürel birikimleriİlgili Kaynak
14FinalSINAV
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok