Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyaset BilimiSBO112223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüGenç Osman İlhan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıSiyaset bilimine ait temel kavramlar ile ulusal ve uluslar arası siyasal düşünce ve gelişmeleri öğretmektir
Dersin İçeriğiTemel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. Daver, Bülent, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara 1969.
  • 2. HEYWOOD, Andrew, Siyaset, Liberte Yayınları, 2006
  • 3. Çağla, C. (2015). Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi. Bilge kültür sanat
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Mevzuat Mesleki Bilgisi yeterlikleri ile ilişkilidir. • Vatandaş olarak bireysel hak ve sorumluluklarını açıklar. • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının içeriğini açklar. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. Alana Özgü Yetkinlik altında yer alan aşağıdaki yeterliliklerle ilişkilidir. • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. • Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, ve grup çalışması uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ödev ve ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, ders konularının kavramsallaştırılmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir. Konulardan belirlenenlerin öğrenciler tarafından sınıfta münazara yoluyla tartışılması, tartışma yazılarının hazırlanması, sunuların yapılması öğrencilerin hazırlayacağı ödevler arasındadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Siyasal olanın kavramını ve içeriğini ayırt eder
  2. Siyaset bilimine ait temel kavramları analiz eder
  3. Demokrasinin gelişimi ve önemini kavrar ve sorgular
  4. Günlük siyasal hayattaki gelişmeler hakkında tahlil ve yorum yapar
  5. Dünyadaki siyasal eğilimler ve gelişmeleri takip ve analiz eder
  6. Ulusal siyasi gelişmeleri çözümler
  7. Türkiye’deki siyasal kurumlar arasındaki ilişkileri analiz eder

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7-------
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------
PÇ-11-------
PÇ-12-------
PÇ-13-------
PÇ-14-------
PÇ-15-------
PÇ-16-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Siyaset Nedir? Temel Kavramlar ve kuramlarİlgili Kaynak
2Siyasetin Temelleriİlgili Kaynak
3Hükümetler, Sistemler ve rejimlerİlgili Kaynak
4Siyasal İdeolojilerİlgili Kaynak
5Demokrasi ve gelişimiİlgili Kaynak
6Devlet nedir? Devletin rolü ve türleri.İlgili Kaynak
7Siyasal partiler ve parti sistemleriİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav 1
10Anayasal hukuk ve yargıİlgili Kaynak
11Anayasal hukuk ve yargıİlgili Kaynak
12Temsil ve seçimler seçim sistemleriİlgili Kaynak
13Küresel siyasetİlgili Kaynak
14Ulus altı siyasetİlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım102
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok