Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Erken Çocukluk Dönemi EdebiyatıOKL322223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mehmet Nur Tuğluk
Asistan(lar)ıFeride Gök Çolak
Dersin AmacıBu dersin amacı erken çocukluk döneminde okumanın öneminin kavranmasıyla birlikte bunun alışkanlık haline getirilmesini sağlamak, kişinin duygusal ve zihinsel açıdan gelişmesine katkı sağlamak, topluma faydalı hür düşünen bir toplumun varlığına katkı sağlamak, milletini, vatanını, insanları ve çevreyi seven koruyan insan yetişmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiDünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı eserlerinin işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli edebi yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sınar, A. (2007). Çocuk Edebiyatı, Alfa Yay., İstanbul.
  • Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara.
  • Fuat, M. (1999). Türk Yazınından Seçilmiş Çocuklar İçin Şiirler, Adam Yayınları, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler çocuğun ve çocuk edebiyatının tanımını ve kapsamını tanımlar.
  2. Öğrenciler çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikleri sıralar.
  3. Öğrenciler çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun materyaller seçer.
  4. Öğrenciler okul öncesi eğitim alanında alanı ile ilgili yayınları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler
  5. Öğrenciler konu alanına ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirme yeteneği kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-154454
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-544555
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-954544
PÇ-1055545
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-1445444
PÇ-1555555
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesiDers izlencesi
2Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi1, 2 ve 3 nolu kaynak
3Çocuk kitaplarının önemi ve çocuk edebiyatı eserlerinin işlevi1, 2 ve 3 nolu kaynak
4Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikler (tasarım, içerik ve eğitsel) 1, 2 ve 3 nolu kaynak
5Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikler (tasarım, içerik ve eğitsel) 1, 2 ve 3 nolu kaynak
6Niteliksiz çocuk kitapları ve olumsuz etkileri1, 2 ve 3 nolu kaynak
7Çocuk edebiyatının çocuğun gelişim özelliklerine katkısı1, 2 ve 3 nolu kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınavsınav
10Çocuk edebiyatı türleri (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.)1, 2 ve 3 nolu kaynak
11Çocuk edebiyatı türleri (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.)1, 2 ve 3 nolu kaynak
12Çocuk edebiyatı türleri (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.)1, 2 ve 3 nolu kaynak
13Sunum
14Sunum
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev17
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok