Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik FelsefesiIMO442223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüElif Bahadır
Dersi Veren(ler)Elif Bahadır
Asistan(lar)ıYasin UTKU ALEV, Muhammet Şahal, Şevval Gökcen
Dersin AmacıMatematiğin temellerini, yöntemlerini ve matematiğin doğasına ilişkin felsefeyi öğrenmek ve matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisini değerlendirmek
Dersin İçeriğiMatematiğin ontolojisi ve epistemolojisi; sayılar, kümeler, fonksiyonlar vb. matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları; matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler, matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik; Frege, Russel, Hilbert, Brouwer ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları; düzlükte ve boyut kavramı, matematik felsefesinde temel kuramlar mantıkçılık (Logisicm), biçimcilik (Formalism) ve sezgicilik (Intuitionism), yarı-deneyselciler ve Lakatos; matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisi; matematik eğitimi felsefesinde sosyal gruplar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Matematik Tarihi ve Felsefesi (Pegem Akademi Yayıncılık)
  • Matematik Felsefesi (Stephen F. Barker /İmge Kitapevi)
  • Matematik Felsefesi (Bekir Gür)
  • Matematik Üzerine Diyaloglar (Alfred Renyi/Dost Yayınevi)
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, MEB Tutum ve Değerler Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Milli Manevi ve evrensel değerler altındaki Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılı olma Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. Ayrıca aşağıdaki MEB Alan Bilgisi Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. Alanın öğretim proğramını öğeleri ile açıklar Alanın öğretim proğramını diğer öğretim proğramları ile ilişkilendirir. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji yöntem ve teknikleri karşılaştırır. Bunun yanında TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı beceriler alanının bilişsel ve uygulamaları basamaklarındaki Ulusal ve uluslar arası kültürleri tanır Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. • Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, işbirlikli öğrenme, soru cevap, münazara ve grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki uygulamalarda matematik felsefelerinin dönemler içerisinde matematik eğitimine yansımaları tartışmalı ve grup çalışması olarak yapılır. Ödev olarak, ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir seçtiği bir konunun matematik felsefesi ve matematik eğitimi bağlamında araştırması yapılır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematiğin ontolojisini ve epistemolojisini kavrar.
  2. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmalarını inceler.
  3. Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemleri öğrenir.
  4. Matematik felsefesinde temel kuramları mantıkçılık (Logisicm), biçimcilik (Formalism) ve sezgicilik (Intuitionism) öğrenir.
  5. Matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisini kurar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematiğin ontolojisi İlgili Kaynaklar
2Matematiğin epistemolojisiİlgili Kaynaklar
3Sayılar, kümeler, fonksiyonlar vb. matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamlarıİlgili Kaynaklar
4Matematiğin temelleriİlgili Kaynaklar
5Matematiğin yöntemleriİlgili Kaynaklar
6Matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemlerİlgili Kaynaklar
7Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlikİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Leibnizin matematik felsefesiSınav Hazırlığı
10Düzlükte ve boyut kavramıİlgili Kaynaklar
11Matematik felsefesinde temel kuramlar mantıkçılık (Logisicm), biçimcilik (Formalism) ve sezgicilik (Intuitionism)İlgili Kaynaklar
12Yarı-deneyselciler ve Lakatosİlgili Kaynaklar
13Matematik felsefesinin matematik eğitimi ile ilişkisiİlgili Kaynaklar
14Matematik eğitimi felsefesinde sosyal gruplarİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok