Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematikte Problem ÇözmeIMO442123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüZehra Taşpınar
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıProblem çözmenin matematik öğretiminde kullanımlarını amaçlarına göre inceleme ve probleme dayalı öğrenme ile zengin öğrenme ortamları hazırlayabilme
Dersin İçeriğiProblem ve problem çözme, problem türleri, problem çözme öğretiminin önemi, problem çözme ile ilgili son dönemde ortaya çıkan gelişmeler, matematiksel problem çözme stratejileri ve problem çözmede çoklu gösterimlerin önemi; farklı problem çözme stratejileri ile çözülebilecek problem örnekleri, problem çözmenin değerlendirilmesi; problem kurmanın tanımı, süreci, özellikleri ve önemi, problem kurma sınıflamaları, problem kurma stratejileri, farklı problem kurma çalışmalarının yapılması; ortaokul matematik dersi öğretim programında ve ders kitaplarında problem kurma; problem kurmanın değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Nasıl çözmeli, George Polya (Çeviren: F.Halatçı), Sistem Yayıncılık, 1997. Problem solving strategies, crossing the river with dogs, T.Herr, K.Johnson, Key Curriculum Press, 1994. Problem-Solving strategies for efficient and elegant solutions,
  • A.S.Posamentier, S.Krulik, Corwin Press, 1998. Brown, S. I., & Walter, M. I. (2005). The art of problem posing. Psychology Press.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı:Bu ders aşağıdaki MEB mesleki beceri yeterlikleri le doğrudan ilişkilidir: • Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur. • Uygulamalarında, çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini dikkate alır. • Derslerini öğrencilerin günlük yaşamları ile ilişkilendirir. • Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlik hazırlar. TYYÇ’ deki Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan; • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde, anlatım, tartışma, soru-cevap, ters-yüz öğrenme ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, arasınav ve final sınavları ile birlikte, haftalık okumalar yapılarak, her öğrencinin, okuduğu metne yönelik tartışması da değerlendirme sistemine dâhil edilmiştir.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğretmen adayları matematik öğretiminde problem çözmeye yönelik farklı yaklaşımları inceler.
  2. Problem türleri ve problem çözme stratejilerini tanır
  3. Probleme dayalı öğrenim ile farklı öğrenme alanlarına yönelik ders tasarımları tasarlar.
  4. Problem çözme ve kurma yolu ile alternatif değerlendirme sistemlerini öğrenir
  5. Problem kurma sürecini bilerek, öğretimde kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Problem ve problem çözme nedir? İyi bir problem nasıl olmalı?
2Güncel matematik öğretim programında yer alan problem çözmenin önemi ve problem çözme ve kurma’ nın bulunduğu kazanımların incelenmesi
3Problem çözme’nin tarihsel gelişimine göre matematik eğitiminde kullanım amaçları ve problem türleri
4Rutin olmayan problemler ve problem çözme stratejileri
5Geriye doğru çalışma stratejisi ile çözülebilen problemlerin incelenmesi
6Denklem Kurma Stratejisi ile çözülebilen problemlerin incelenmesi
7Örüntü Oluşturma Stratejisine yönelik problemlerin incelenmesi, Örüntülerin Cebirsel düşünme yapısına etkisinin incelenmesi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Şekil çizme ve Farklı bir Bakış Açısına Odaklanma Stratejilerine yönelik problemlerin incelenmesi
10Değişen paradigmaya göre probleme dayalı öğrenmenin önemi
11Probleme dayalı öğrenmede kavramları keşfetmeye yönelik öğrenme alanları ile ilişkili problemler
12Probleme dayalı öğrenmede kavramları keşfetmeye yönelik öğrenme alanları ile ilişkili problemlerin sınıfta uygulanmasında takip edilecek aşamalar
13Karışık problemlerin çözümü
14Final
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok