Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Algoritma ve ProgramlamaIMO223222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal
Asistan(lar)ıŞevval Gökcen
Dersin AmacıÖğrencilere genel algoritma ve programlama bilgilerini kazandırmak ve geliştirilen algoritmalar ile çeşitli uygulamalar yapmak
Dersin İçeriğiAlgoritma tasarımı; akış diyagramları, girdi-çıktı kavramları, döngüler, karar yapıları, karar verme ve döngüsel problemlere uygun algoritmaların geliştirilmesi; algoritma ve akış şemalarının görselleştirilerek kullanıldığı (scratch, code.org gibi) programların uygulamaları; fonksiyon kullanarak uygun çözün algoritmalarının oluşturulması; tek ve çift boyutlu diziler kullanarak uygun çözüm algoritmalarının geliştirilmesi; oluşturulan algoritmaların Bilgisayar Cebir Sistemlerinde kodlanması ve uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Algoritma ve Programlamaya Giriş (Ebubekir Yaşar, Ekin Basım Yayın)
  • Algoritma ve Programlama Mantığı – KODLAB (H. Burak TUNGUT)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Algoritma tasarımlarını yapar ve döngüsel problemlere uygun algoritmalar geliştirir.
  2. Algoritma ve akış şemalarını görselleştirerek scratch, code.org gibi programların uygulamalarını yapar.
  3. Fonksiyon kullanarak uygun çözüm algoritmaları oluşturur.
  4. Tek ve çift boyutlu diziler kullanarak uygun çözüm algoritmalarını geliştirir.
  5. Oluşturulan algoritmaların Bilgisayar Cebir Sistemlerinde kodlamasını ve uygulamalarını yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel programlama bilgisi, programlama, algoritma, akış çizelgesi, programlama dili İlgili Kaynaklar
2Programın yazılması, derleme, bağlama, çalıştırma, test etme İlgili Kaynaklar
3Algoritmalar, algoritma tasarımı, girdi-çıktı kavramları, döngülerİlgili Kaynaklar
4Aritmetik ve mantıksal ifadeler; aritmetik operatör, aritmetik operand, değer aktarma, karşılaştırma operatörü, mantıksal operatörİlgili Kaynaklar
5Değişken ve dizi tanımlama; sabit, tam sayı sabitleri kesirli sayı sabitleri, dizgi sabitleriİlgili Kaynaklar
6Algoritma çalıştırma, sayı sistemleri, veri işlemeİlgili Kaynaklar
7Karar yapıları, karar verme ve döngüsel problemlere uygun algoritmaların geliştirilmesiİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9DöngülerSınav Hazırlığı
10Algoritma ve akış şemalarının görselleştirilerek kullanıldığı (scratch, code.org gibi) programların uygulamalarıİlgili Kaynaklar
11Fonksiyon kullanarak uygun çözüm algoritmalarının oluşturulmasıİlgili Kaynaklar
12Tek ve çift boyutlu diziler kullanarak uygun çözüm algoritmalarının geliştirilmesiİlgili Kaynaklar
13Oluşturulan algoritmaların Bilgisayar Cebir Sistemlerinde kodlanması İlgili Kaynaklar
14Oluşturulan algoritmaların Bilgisayar Cebir Sistemlerinde uygulamalarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok