Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Soyut MatematikIMO113225200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüZehra Taşpınar
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Zehra Taşpınar, Hülya Kadıoğlu
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıMatematiğin kendine has lisanını tanıtmak ve konuşma lisanı ile matematik lisanı arasındaki ilişkiyi kurmak.
Dersin İçeriğiSembolik mantık ve kanıt teknikleri; kümeler, kümeler cebiri, küme takımları, küme takımlarının parçalanışları, çarpım kümeleri; bağıntılar, bağıntının tersi, bağıntıların bileşkesi, denklik bağıntıları ve denklik sınıfları, sıralama bağıntıları; kısmi sıralı küme, tam sıralı küme; fonksiyonlar, bire bir ve örten fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, fonksiyonların tersi, permütasyonlar, işlemler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Soyut Matematik I, Basri Çelik, Dora Yayınevi, 2010, Bursa.
  • Abstract Algebra, Roger Godement, Hermann Publishers, 1968, Paris.
  • Soyut Matematik, Sait Akkaş, H. Hilmi Hacısalihoğlu, Zühtü Özel, Arif Sabuncuoğlu, Gazi Üniversitesi Yayın No:43, 1984, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı:Bu ders aşağıdaki MEB mesleki bilgi yeterlikleri le doğrudan ilişkilidir: • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. TYYÇ’ deki Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan; • Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde, anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, arasınav ve final sınavları ile birlikte, derse yönelik proje çalışması dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci ispat yöntemlerini açıklayabilir.
  2. Öğrenci açık önerme örneği verebilir.
  3. Öğrenci kümeler ile ilgili temel tanımları yapabilir.
  4. Öğrenci altküme, evrensel küme, birleşim, kesişim, tümleyen ve fark kümeleri ile bunların özelliklerini açıklayabilir.
  5. Öğrenci sıralı ikili, kartezyen çarpım, bağıntı ve bir bağıntının grafiği kavramlarını açıklayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-233333
PÇ-345445
PÇ-454544
PÇ-545353
PÇ-645345
PÇ-722222
PÇ-843534
PÇ-9-----
PÇ-1033333

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin tanıtımı. Önermeler.
2İspat yöntemleri.
3Bir önermenin doğru olduğunun gösterilmesi. Bir önermenin yanlış olduğunun gösterilmesi.
4Önermelerin elektrik devrelerine uygulanması.
5Açık önermeler. Küme kavramına giriş.
6Niceleme mantığı.
7Niceleme mantığı.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Birleşim, kesişim, tümleyen ve fark kümeleri ile bunların özellikleri. Üyelik tablosu, Küme ailesi ve küme aileleri ile küme işlemleri.
10Sıralı ikili, Kartezyen çarpım, grafik ve özellikleri.
11Bağıntı, Bir grafik ve bağıntının tersi.
12Grafik ve bağıntıların bileşkesi, fonksiyonel bağıntı ve fonksiyon.
13Birebir ve örten fonksiyonlar. Bir fonksiyonun tersi. Permütasyonlar.
14Final
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok